Einde voor 60 watt gloeilamp per 1 september 2011

 

De 60 watt gloeilamp is niet meer.

Precies een jaar geleden ondergingen de gloeilampen van 75 watt en meer al hetzelfde lot.

Na 1 september 2012 zijn gloeilampen helemaal niet meer te koop.

 

      

 

 

De Europese Commissie besloot de gloeilampen in 2009 in fasen af te schaffen, omdat ze energie vreten en daardoor nadelig voor het milieu zijn.

Ze zetten het grootste deel van de energie om in warmte in plaats van licht.

Het verbod van de gloeilampen slaat alleen op de lampen voor huishoudelijk gebruik.

Lampen met een speciale toepassing, zoals voor de koelkast, kerstboom of naaimachine, blijven toegestaan.

In sommige winkels, zoals bouwmarkten, zullen nog wel gloeilampen te koop zijn, maar het zijn er niet veel meer.

„We faciliteren geen hamstergedrag”, zei een woordvoerder van bouwmarkt Gamma.

De winkels hebben dan ook geen grote voorraden aangehouden.

 

Uiteindelijk zullen de gloeilampen helemaal zijn vervangen door spaarlampen of LED-lampen.

 

Maar…… nu komt het:

Gloeilampverbod zorgt voor meer CO2 uitstoot !

 

De Volkskrant meldt dat zeker tot 2020 het Europese verbod een averechts effect heeft: in plaats van minder stoten we meer CO2 uit.

De gloeilamp levert een significante bijdrage aan het verwarmen van woningen. Deze warmte moet nu van de verwarming komen.

Dat zorgt voor een toename in de uitstoot die gelijk staat aan die van 25 duizend auto's.

Omdat de energiecentrales tot 2020 werken met vaste CO2-plafonds zal de energiebesparing door het gebruik van minder gloeilampen niet leiden tot een daling van het energiegebruik: de bespaarde energie kan elders verkocht worden.

Het is een pijnlijk voorbeeld van het falen van het linkse klimaatbeleid; zelfs al ben je overtuigd van de schuld van CO2 aan het veranderende klimaat moet je toegeven dat dit toch niet de bedoeling kan zijn.

En ondertussen zorgt de duurzaamheidlobby voor minder en minder vrijheid.

 

Reactie van Gerrit:

Nou, daar zijn we dan lekker mee.

Gaat de milieumaffia straks weer klagen dat we met z’n allen veel te veel gas verstoken. Ze hadden die gloeilamp gewoon niet moet verbieden.

Waar zitten we nu mee opgescheept? Ja, u weet het: met kille, giftige milieubommen die nog straling afgeven ook.

 

Maar… ik weet dat heel veel van mijn lezers, net zoals wij hebben gedaan, veel, ontzettend veel gloeilampen hebben ingeslagen.

 

Laat de koude, donkere winter maar komen! Wij hebben fijn licht én warmte dankzij de goede, oude vertrouwde gloeilamp!!

 

Maar even tussen u en mij: wat zijn het toch een domme mensen hè? Het verdwijnen van de gloeilamp zet natuurlijk helemaal geen zoden aan de dijk.

 

Overgenomen uit  "Het Zonnestraaltje"

 

Vervolg:

Nog even wat over het belachelijke gloeilampenverbod..

 

Spaarlampen belasten het milieu meer dan gloeilampen. Dat schrijft de Britse krant Daily Express.

 

Een lampen-expert stelt in de krant dat de productie, verspreiding en vernietiging van spaarlampen meer energie kost dan bij gloeilampen het geval is. Een EU-woordvoerder stelt daar tegenover dat gloeilampen veel meer elektriciteit nodig hebben.

 

Per 1 september 2011 zijn 60 watt peertjes verboden in de EU. Gloeilampen van 40 watt zijn binnenkort aan de beurt.

 

Verbod op gloeilampen – klimaatwaanzin

 

 

Michael Persson berichtte in de Volkskrant dat het verbod op de gloeilamp (voorlopig) averechts werkt.

 

Michael Persson:

Het Europese verbod op gloeilampen heeft zeker tot 2020 een averechts effect.

De warmte die de lampen binnenshuis produceren, moet worden gecompenseerd door het aanzetten van de 'gewone' verwarming.

Dit betekent dat het klimaat voorlopig niet is geholpen met het verbod. Dat valt op te maken uit een document van het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN), dat voor de zomer naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gestuurd.

 

In de brief van 31 mei wordt het 'effect van het voorgenomen beleid voor verlaging van broeikasgassen' voorgerekend.

Een van de onderdelen is het zogeheten ecodesign.

Dat is een Europese richtlijn die niet alleen het verbod op gloeilampen regelt, maar ook het standby-verbruik van elektrische apparaten probeert terug te dringen. In de brief staat bij het punt 'ecodesign' dat dit beleid 'leidt tot een toename van de emissies in 2020 van 0,05 megaton CO2'.

Dat komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van zo'n 25 duizend auto's.

De 'verdwenen' warmte van gloeilampen en andere apparaten moet namelijk deels worden gecompenseerd door de verwarmingsketel, bevestigt Bert Daniëls van ECN, de man achter de getallen uit het document.

Daardoor neemt de uitstoot die nodig is voor de verwarming van huizen en kantoren toe.

Bovendien wordt de bespaarde elektriciteit elders weer verbruikt.

Dat komt door het Europese systeem van emissiehandel (ETS), dat een markt probeert te creëren voor de uitstoot van CO2.

Het systeem werkt tot 2020 met vaste plafonds voor CO2-emissies.

Omdat energiecentrales onder dit Europese systeem van emissiehandel vallen, zal de bespaarde energie op de ene plek kunnen worden verkocht op een andere plek.

 

Opvallend is dat de Volkskrant - die nu niet bepaald de reputatie heeft kritisch te staan tegenover allerlei mooie groene plannetjes - hierover bericht.

 

Inmiddels heeft Richard de Mos (PVV) over deze zaak Kamervragen gesteld.

Aan het persbericht ter zake ontleen ik het volgende:

 

PVV: ‘Klimaatregels hebben geen enkel nut’

 

De Partij voor de Vrijheid stelt dat het invoeren van klimaatregels, zoals het verbod op gloeilampen, geen enkel effect resulteren en voor geen millimeter bijdragen aan een beter milieu.

 

PVV-Kamerlid De Mos ‘Als je ziet dat het verbod op gloeilampen een averechts effect heeft op hetgeen de klimaatlobby beoogde, namelijk CO2-reductie, dan moeten we ons afvragen of we zinvol bezig zijn met allerhande ge- en verboden.

Uit onderzoek is gebleken dat de warmte die de gloeilampen binnenhuis produceren, moet worden gecompenseerd door het aanzetten van de gewone verwarming”.

 

De PVV wil dat staatssecretaris Atsma gaat onderzoeken of klimaatregels überhaupt effect hebben en stelt de volgende vragen:

 

7 september 2011

 

1. Bent u bekend met de berichten ‘Warmte van gloeilamp heeft nut’ (1) en ‘Gloeilampverbod werkt averechts’?

2. Hoe oordeelt u over het feit dat het doel van het verbod op gloeilampen, CO2-reductie, niet wordt gehaald?

3. Hoe wordt bepaald of de invoering van klimaatregels zinnig zijn en deelt u de mening dat de effecten van het gloeilampverbod vooraf niet voldoende    beoordeeld zijn?

4. Heeft u de bereidheid, nu blijkt dat het verbod op gloeilampen, geen enkele zin heeft, het verbod per direct op te heffen? Zo neen, waarom niet?

5. Heeft u de bereidheid om andere klimaatregels, zoals de handel in emissierechten, nader te onderzoeken op nut en noodzaak?

Zo neen, waarom niet?

 

(1) Volkskrant 3 september 2011, Warmte van gloeilamp heeft nut, Pagina15

 

Wat zal staatssecretaris Atsma daarop nu antwoorden? Zal hij het verbod onmiddellijk opheffen op grond van deze ijzersterke argumenten – die nog wel uit de koker van het ECN komen? Ik zou er niet op durven wedden. Immers, wanneer het om het milieu gaat prevaleert getuigenispolitiek.

Kosten en baten spelen geen rol. En de burger/consument betaalt het gelag.

 

Met dank aan Hans Labohm, De Dagelijkse Standaard.

 

Nog even iets uit ’t Zonnestraaltje van April 2011 No.17:

 

'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit'

 

 

De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit.

 

De spaarlamp blijkt ook gevaarlijk te zijn als hij brandt.

 

Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits laboratorium.

Giftige materialen

De onderzoekers van het Alab Laboratorium in Berlijn waarschuwen de spaarlamp niet te lang aan te laten, omdat de lamp giftige materialen uitstoot. Het is vooral gevaarlijk als mensen met hun hoofd in de buurt van de brandende lamp komen, aldus Peter Braun, die het onderzoek leidde.

 

‘Deze kankerverwekkende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden gehouden,’ zegt Braun in The Telegraph.

Het gaat onder meer om de stoffen fenol, naftaleen en styreen.

 

In Nederland en de rest van de EU worden steeds meer spaarlampen verkocht, vooral omdat de ouderwetse gloeilamp is verboden.

Deze maatregel werd genomen omdat de gloeilamp te energieverspillend zou zijn.

 

Kwikdampen

Het was al bekend dat deze lamp, die veel duurder maar ook veel zuiniger is dan de gloeilamp, kwikdampen bevat.

Dat kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid als deze afvalstof vrijkomt.

 

De Federatie van Ingenieurs in Duitsland adviseert om spaarlampen zo weinig mogelijk te gebruiken. ‘Ze moeten niet worden gebruikt in ongeventileerde ruimtes en al helemaal niet in de buurt van je hoofd,’ waarschuwt de branchevereniging.

 

Overheidscampagne

In het Verenigd Koninkrijk zien ze de ernst in van de situatie. ‘We moeten vervolgonderzoek doen om te kijken of de Duitse bevindingen kloppen,’ laat de universiteit van Portsmouth weten.

 

De overheid daar blijft echter de spaarlamp promoten hetzelfde geldt voor Nederland. Onlangs is het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een Postbus 51-campagne gestart om de Nederlander ervan te overtuigen dat de spaarlamp beter is dan de gloeilamp, ondanks de kennis over de aanwezigheid van kwikdampen.

(Elsevier)

 

Het gloeilampverbod is nergens goed voor!

 

Eén van de allergrootste blunders van het vorige kabinet was wel het instellen van het gloeilampverbod.

Jacqueline Cramer (pvda) heeft dat mede op haar geweten. Zal zij zich nu niet achter haar oren krabben? Denk het eerlijk gezegd niet.

Maar wat kunnen deze mensen toch een schade aanrichten toch? Zo’n simpele, eerlijke gloeilamp. Wat voor kwaad school daar nu in? Helemaal niets. En zo’n chemische tijdbom die nu dus ook nog kankerverwekkend kan zijn, die wordt nog steeds gepropageerd. Ongelooflijk!

 

En denk nu vooral niet dat de LEDverlichting zoveel beter is hoor. Echt niet. Wacht maar op de komende berichten.

 

Maar… slim als we waren, hebben wij een enorme voorraad gloeilampen ingeslagen toen het nog kon.

 

Gloeilamp massaal vervangen door spaar- of LED-lamp

Vervolg 02-09-2013 ▼  Bron: http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/gloeilamp-massaal-vervangen-door-spaar-of-led-lamp/

http://kassa.vara.nl/typo3temp/pics/g_23f1595004.jpg

 

Een jaar nadat de gloeilamp uit de schappen is verdwenen, heeft de helft van de Nederlanders al meer dan 50 procent van de lampen in huis vervangen door een energiezuinig exemplaar. Dat constateert de stichting LightRec maandag op basis van een onderzoek onder ruim 500 consumenten.

Gloeilamp in de schuur
Vooral in de woonkamer hangt bij veel mensen inmiddels een spaarlamp of ledverlichting.

Alleen in de berging of de schuur is de gloeilamp vaak nog niet weggehaald.

Volgens LightRec hebben huishoudens gemiddeld nog zo'n vijf gloeilampen op voorraad. Bij oudere mensen is dat iets meer: 7,5 stuks.

LightRec regelt namens producenten en importeurs het recycleproces van gebruikte verlichting.

Productie gloeilamp gestopt
De gloeilamp werd afgelopen jaren stapsgewijs uitgefaseerd door de Europese Unie, omdat deze veel energie verbruikt en dat is nadelig voor het milieu. Sinds 1 september vorig jaar zijn de handel en productie van gloeilampen verboden.

Winkeliers mogen hun bestaande voorraad nog wel van de hand doen, maar grote lampenverkopers als Gamma, Karwei en Ikea hebben alle gloeilampen inmiddels vrijwel geheel uit de schappen gehaald.

Dat nog niet iedereen is overgestapt op zuiniger verlichting, is volgens LightRec te wijten aan misvattingen.

,,De huidige generatie spaarlampen en zeker ledlampen kent veel meer mogelijkheden dan vroeger'', zegt directeur Jeroen Bartels.

Maar sommige mensen denken nog dat er voor kroonluchters geen geschikte energiezuinige exemplaren bestaan of dat het nog steeds seconden duurt voordat een spaarlamp brandt. ,,Terwijl dat voor nieuwe lampen door de huidige technologie niet meer geldt.''

Projectlamp als alternatief
Wie toch per se een nieuwe gloeilamp wil hebben, kan nog wel een schokbestendige versie kopen. ,,Gloeilampen die zijn aangemerkt als projectlampen, dat wil zeggen voor niet-huishoudelijk gebruik, mogen nog gewoon te koop worden aangeboden.

Ook gewone consumenten kunnen ze aanschaffen'', legt Jos de Nijs van speciaalzaak Lampenwereld uit.

Ook gloeilampjes voor naaimachines, koelkasten en ovens zijn nog steeds toegestaan, net als terrariumlampen en warmtelampen.

Verder geldt het verbod niet voor kleinere lampen met een lager vermogen dan 7 watt, zoals kerstverlichting. De Nijs moet wel toegeven dat de prijs van veel speciale gloeilampen vaak iets hoger is dan vroeger voor een normaal peertje neergeteld moest worden. ANP

woensdag 8 november 2017