ADHD en Ritalin

 

Men heeft ons zover gekregen! Wat een gouden business – geef de kids maar Ritalin.

 

 

Voeg er wat nerveuze onderwijzers aan toe, plus een paar ouders die hoofdpijn krijgen van al die activiteit in huis, doe er een psychologie-programma voor de scholen bij en je hebt klanten bij de vleet.

Ze kunnen het geld niet snel genoeg binnenharken.

En de leek zal er gemakkelijk voor vallen, dus...

 

Dit is zoals het is, hoe akelig het ook klinkt.

Men heeft ons zover gekregen dat wij onze kinderen drogeren, terwijl zij eraan verdienen.

Blijvend beschadigd omdat hij zich verveelde.

 

Ritalin & Concerta

De werkzame stof methylfenidaat heeft een stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel.

De werking is vergelijkbaar met het effect van amfetamines, ook wel bekend als speed. Het

lijkt daarom tegenstrijdig dat methylfenidaat gebruikt wordt bij ADHD, dat gekenmerkt wordt door overmatige beweeglijkheid, impulsiviteit en hyperactiviteit.

De exacte werkingswijze van methylfenidaat bij ADHD is dan ook onbekend.

Wèl is aangetoond dat mensen met ADHD door methylfenidaat rustiger worden en zich beter kunnen concentreren.

Of methylfenidaat dit effect ook heeft bij mensen zonder ADHD is niet bekend.

 

Concerta

Ook Concerta wordt voorgeschreven voor ADHD en bevat eveneens methylfenidaat.

Het verschil tussen Ritalin en Concerta is dat Concerta langer doorwerkt.

 

Werking bij mensen zonder ADHD

Naar de werking van methylfenidaat bij mensen zonder ADHD is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Onderzoeken onder scholieren en studenten zonder ADHD die het middel als prestatieverbeteraar gebruiken laten vaak zien dat mensen wel ervaren dat methylfenidaat stimulerend en concentratie verhogend werkt.

Het versnelt de hartslag, vermindert de eetlust en doordat slaap minder goed gevoeld wordt, kan het een energiek gevoel geven.

 

Bron:

Maier L.J., Liechti M.E., et al., To dope or not to dope: neuroenhancement with prescription drugs and drugs of abuse among Swiss university students, PLoS One. November 2013

 

Nadelen

De oppeppende werking van methylfenidaat op korte termijn kan nadelig uitpakken.

Doordat slaap minder goed gevoeld wordt, geeft het middel een risico op slaaptekort.

Het lichaam heeft nog steeds voldoende rust en slaap nodig.

Op een bepaald moment zal het zich dan ook wreken als met enige regelmaat methylfenidaat om deze reden wordt gebruikt.

Daarnaast kan methylfenidaat vaak andere bijwerkingen geven, waaronder nervositeit, onrust, angst en emotionele labiliteit.

Stuk voor stuk bijwerkingen die niet bevorderlijk zijn voor de school- of studieprestaties.

Ook het risico op afhankelijkheid van het middel is aanzienlijk.

In zeldzame gevallen kan methylfenidaat hartklachten veroorzaken door de bloeddrukverhogende werking.

 

Het gebruik van methylfenidaat als prestatieverhogend middel wordt door alle deskundigen afgeraden.

Het effect bij mensen zonder ADHD is niet bewezen en berust waarschijnlijk op suggestie.

Daarnaast is er een groot risico op bijwerkingen die juist een negatief effect op de prestaties hebben.

Niet voor niets behoort methylfenidaat tot de meest streng gereguleerde geneesmiddelen en valt het onder de Opiumwet.

In plaats van te grijpen naar risicovolle geneesmiddelen is het voor de leerprestaties beter om voldoende te slapen en gezond te eten.

 

Een vriend van mij vertelde mij pas geleden over zijn zoontje, dat toen hij vijf jaar was al kon lezen en schrijven.

Toen moest die jongen naar school. Hij kreeg de diagnose hyperactiviteit.

Natuurlijk was hij hyperactief; hij zat zich mateloos te vervelen.

Hoe kon hij zich nu concentreren op wat hij allemaal al wist? Niet, dus!

Zijn vader ging in het volste vertrouwen akkoord met een behandeling met Ritalin.

Zijn kind zou er kalmer van worden...

 

De arme man was er kapot van toen hij mij vertelde dat zijn zoontje er zo door beschadigd was, dat het vrijwel zeker onmogelijk was om de schade nog te herstellen.

 

Was u ook als kind hyperactief?

Als ik naar mijn kindertijd kijk, weet ik zeker dat ik het etiket hyperactief opgeplakt gekregen zou hebben.

Nou, ik heb een fantastische tijd gehad als luid, onhandelbaar kind, dat altijd kattenkwaad uithaalde.

 

Denk er eens over na. Vindt u het gemakkelijk om uren stil te zitten?

Wilt u niet af en toe opstaan en een beetje heen en weer lopen? Een bakje koffie halen of een sigaret roken?

Zou u het niet moeilijk vinden om tegemoet te komen aan de verwachtingen waarmee wij onze kinderen elke dag opzadelen?

 

De verzonnen 'ziekte'

Tientallen autoriteiten en toonaangevende experts hebben hun verontwaardiging kenbaar gemaakt.

Ze zeggen dat deze ziekte verzonnen is, dat het zwendel is en een grof schandaal.

 

Hyperactiviteit? ADHD? Dat kun je wel over iedereen zeggen en er is geen gezond kind voor wie die diagnose niet opgaat.

Hier volgen enkele meningen

(bron: www.fightforkids.com , Citizens Commission on Human Rights ).

 

Diagnose is volkomen subjectief

"De diagnose van ADHD is volkomen subjectief.

Er bestaat geen test voor.

Misschien dat een kind zijn mond niet kan houden.

Of niet stil kan zitten.

Het onderscheid tussen iemand die aan ADHD lijdt en een volkomen gezond enthousiast kind kan heel lastig zijn te maken"

Dr. Joe Kosterich, Ferderal Chairman, General Practioners' Branch, Australian Medical Association

 

"Toen ik werkzaam was in het academisch ziekenhuis stond [ADHD] bekend als cerebrovasculair subtiel syndroom.

We dachten toen dat er ergens in de hersenen een abnormaliteit te vinden was, dus noemden we onrustige kinderen zo.

Maar niemand kon enige hersendisfunctie ontdekken.

Een psychiatrische diagnose wordt meestal zonder objectief bewijs gesteld."

Dr. Minoru Wakabayashi, Hoofd Pediatrie, Internationaal Goodwill Hospital, Japan, 2002. 

 

Zware, schadelijke medicatie

"Een onnodige behandeling met een zwaar kalmerend middel waarvan de effecten op kinderen nog niet duidelijk zijn, kan nooit wenselijk zijn"

Dr. Rolf Zetterstrom, Emeritus Hoogleraar en eindredacteur Acta Paediatrica, Zweden

 

"Hoe is het mogelijk dat miljoenen kinderen een middel gebruiken dat farmacologisch sterk verwant is aan de drug Cocaïne, dat niet alleen als gevaarlijk en verslavend bekend staat, maar waarvan ook de handel en het gebruik als misdadige handelingen beschouwd worden?"

Richard DeGrandpre, Hoogleraar Psychologie en auteur van Ritalin Nation.

 

"Langdurige, schadelijke bijverschijnselen kunnen nog jarenlang optreden, ook na stopzetting van het gebruik."

Dr. David Stein, auteur van 'Unraveling the ADD/ADHD Fiasco', 2001, Australia

 

"In Rusland worden kinderen met leerproblemen niet langer onder de verantwoordelijkheid van ouders of docenten geplaatst, maar aan psychologen toevertrouwd. Vandaar gaan ze naar de psychiater en die heeft niets anders te bieden dan psychotrope medicijnen.

Ik heb nog nooit gezien dat een tiener daar baat bij had, maar ik ken een groot aantal gevallen waarbij zulke medicijnen tot afhankelijkheid en depressie hebben geleid ..."

Dr. Sergej Zapoulskalov, Russische psychiater, 1999

 

Zelfs verhoogde kans op zelfmoord

Er is bewijs dat Ritalin onder kinderen en jongeren tot een verhoogde incidentie van zelfdoding leidt en dat het een factor is in de schiet- en slachtpartijen die op scholen plaatsvinden.

 

Eerste stap naar drugverslaving

Veel onderzoeken stellen ook dat dit een makkelijke manier is om van kinderen drugs-verslaafden te maken.

 

Het wordt tijd hier iets aan te doen, vindt u ook niet?

Mijns inziens moet een kind kunnen wiebelen.

Een kind behoort levendig te zijn en in alles geïnteresseerd.

Dat maakt een kind normaal.

 

Geef een kind boeiend onderwijs van hoge kwaliteit en het let heus wel op.

 

* Uit de boek "Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid?", van dr. Gábor Lenkei

 

http://www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl/

 

dinsdag 9 juli 2019