Baantjer Boeken

 

Appie Baantjer is op 30 augustus 2010 overleden!

 

Baantjer Boeken die ik al heb gelezen  (tot op zondag 18 juli 2010)

 

DE DERTIEN KATTEN (gelezen)

?, nummer: ?

Rechercheur Albert Versteegh ontvangt een briefje niet het verzoek een  bezoek te brengen aan  oude  man, die zijn einde voelt naderen.

Versteegh vindt de briefschrijver in een verwaarloosd kamertje te midden van dertien katten. Volgens  de oude man belichamen twee

daarvan zijn  vrouw en zijn geestelijk gestoorde zoon.   Maar bij de Burgelijke Stand is niets  bekend van hun overlijden……

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISDAAD IN HET VERLEDEN

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN AMSTERDAMSE RECHERCHEUR (gelezen)

1979

In   Amsterdam in het hartje van de oude binnenstad,  ligt de Warmoesstraat. Daar staat het meest roemruchte politiebureau van West-Europa, districtsbureau Warmoesstraat. Op nummer 48 huizen de rechercheurs. De  Cock is een van hen. Het was onvermijdelijk.

Eens moest  De Cock de oude rechercheur Baantjer ontmoeten.  "Zo," sprak hij schattend. "jij  bent dus  die  vent. die altijd over mij schrijft."

Baantjer knikte gelaten."Ik heb je altijd op de voet gevolgd en ik moet zeggen, dat ik veel waardering voor je heb." De Cock snoof . "Dat stinkt." Baantjer keek hem verwonderd aan.

 Hoezo …  stinkt?"  Rechercheur De Cock grijnsde. "Dat is pure eigenliefde. Waardering  voor mij betekent waardering voor jezelf.

Hij zweeg betekenisvol."En  daar kan ik geen waardering voor opbrengen." Baantjer plukte aan zijn onderlip."Mijn compliment...dat is een scherpe opmerking". De Cock schudde bedroefd het hoofd. "Jij bent alweer in de  fout. Dat compliment aan mij …is een compliment aan jezelf. Zie je, ik besta alleen door jou."En heb je daar vrede mee?" De Cock trok zijn schouders op. "Wat zal ik daarvan zeggen. Ik heb toch wel aan paar bedenkingen."  "Steek van wal." Met deze confrontatie zet Appie Baantjer een punt achter het levensverhaal van zijn geesteskind De Cock. Hij toont zich met deze meesterlijke geschiedenissen een waardig gelijke van de grijze speurder.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHEUR BAANTJER VAN BIJREAU WARMOESSTRAAT VERTELT 1 t/m 7

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 1964 DE COCK EN EEN STROP VOOR BOBBY (gelezen)

 

Een strop voor Bobby (1964) was Baantjers eerste roman. Dat het daarmee niet was afgelopen, bewijzen de talloze avonturen van De Cock. Meer dan een miljoen exemplaren van de speurderromans van Baantjer vonden al hun weg over de toonbank.

Voor Een strop voor Bobby geldt wat voor alle latere boeken van Baantjer opgaat sfeer, milieutekening en de misdaadintrige laten niets te wensen over. Maar het is niet De Cock, die deze eerste keer het onderzoek leidt. Het is rechercheur Albert Versteegh, die de gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de voet dwars zet. Dat dat niet zonder spanningen en verrassing verloopt, zal de echte Baantjer-lezers geenszins verbazen.

 

Albert Versteegh zal later terugkeren in De Cock in kogels voor een bruid. In Een strop voor Bobby komen zoveel locaties en personen voor die later bij De Cock zo’n grote rol spelen (bureau Warmoesstraat, dokter Rusteloos), dat het boek met recht is opgenomen  in de De Cock-serie.

Trouwens, De Cock is in dit boek aanwezig, hoewel nog niet zo prominent als later.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Een strop voor Bobby is Baantjers eerste roman.

Een jonge prostituee  ligt dood in haar hotelkamertje. Alle sporen wijzen in de richting van zelfmoord. Het is niet De Cock die het onderzoek doet, maar rechercheur Albert Versteegh, die de gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de voet dwars zet).

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 1965 DE COCK EN DE WURGER OP ZONDAG (gelezen)

Teruggeroepen van zijn vakantie in Drenthe. moet De Cock nieuw leven blazen  in het onderzoek naar de moord op een prostituee.

Weer wordt een moord ontdekt, onder dezelfde omstandigheden, ook op zondag.

Slechts door toeval kan De Cock een lijn ontdekken in het denken van de vermoedelijke dader,  waardoor hij  hem  op het nippertje kan verhinderen nog een slachtoffer te maken.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 1965 DE COCK EN HET LIJK IN DE KERSTNACHT (gelezen)

Het is kerstnacht als een surveillerende agent een lijk in de Herengracht ziet drijven. Bij sectie blijkt dat de vrouw zwanger was en werd gewurgd. Wie van de twee mannen in, haar leven heeft de moord gepleegd? De Cock wil de zaak snel afhandelen om nog iets aan zijn vrije Kerstdagen te hebben.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 1967 DE COCK EN DE MOORD OP ANNA BENTVELD (gelezen)

Als de  rijke Charles van Duuren zijn vriendinnetje op de Keizersgracht wil bezoeken, treft hij haar met ingeslagen schedel aan.

Rechercheur  Peeters moet deze zaak oplossen. Slechts, zo nu en dan   krijgt hij een bemoedigend woord en een schouderklopje van zijn collega De Cock. Behoedzaam te werk gaand ziet Peeters kans de zaak op  te  lossen, waarbij het hem er vooral om te doen is dat het kind van de vermoorde Anna niet de dupe wordt.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 1967 DE COCK EN HET SOMBERE NAAKT (gelezen)

Aan het politiebureau in de Warmoesstraat komt Christel van Daele aangifte doen van de verdwijning van haar nichtje. De raadsels om de beeldschone  Nanette zijn nog lang niet opgelost als De Cock naar de  stortplaats van de Stadsreiniging wordt geroepen.

De oudste van de vier mannen  wendde zich tot De Cock.  "U bent van de recherche?" De Cock  knikte. De man veegde de regendruppels van zijn gezicht, bukte zich, en toonde zijn lugubere vondst door een punt van het zeildoek voorzichtig omhoog  te trekken.

Langzaam werd een hoofd zichtbaar; een  afschuwelijk afgehouwen meisjeshoofd. Cock voelde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. "Is dat alles wat er is gevonden?"

"Wat verderop", zei de man triest, "ligt de rest." Los van elkaar in het vuil lagen de andere lichaamsdelen: de beide armen de lange slanke benen, de smalle romp. Er was geen kleding.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 1968 DE COCK EN DE DODE HARLEKIJN (gelezen)

Een achtenswaardige Amsterdammer, hoofd van een bekend accountantskantoor, vraagt in volle ernst op het hoofdbureau van politie om een grondige voorlichting, hij is van plan om een moord te plegen en meent dat De Cock als deskundige hem het beste kan vertellen hoe dit te doen zonder sporen achter te laten. Een sinistere grap, of is het werkelijk een moordenaar die De Cock om advies vraagt?

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 1969 DE COCK EN DE TREURENDE KATER (gelezen)

Met Peter van Geffel moest het,  zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel  misgaan.   Op   jeugdige  leeftijd  sterft  hij  een geweldadige dood. Ergens in de duinen bij Noordwijk wordt hij, met een smalle dolk tot het heft in zijn rug, door een vroege wandelaar gevonden. Het onderzoek van de plaatselijke politie levert niets op.

Er komt een bericht op de landelijke telex. Natuurlijk belandt dat bij De Cock. Daarmee begint voor de  Amsterdamse rechercheur - en zijn vaste maat Vledder een nieuw avontuur, waarin De Cock. Samen met  zijn assistent Vledder deze dubbele moordzaak oplost.

Door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze weer te boek gesteld.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 1970 DE COCK EN DE ONTGOOCHLDE DODE (gelezen)

Samen  met Vledder staat rechercheur De Cock toe te kijken hoe twee ziekenbroeders een lijk uit het water van de Brouwersgracht ophalen. Na een tijdje zegt Vledder: "Ik weet het niet, maar ik heb het ellendige gevoel dat we nog een heleboel narigheid met hem krijgen.

Die vreemde wond aan zijn hoofd zint me niet en hij lijkt me niet het type dat zomaar het water inloopt. Hij krijgt gelijk het kost de beide rechercheurs heel wat hoofdbrekens voor de geraffineerde moordenares wordt ontmaskerd.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 1971 DE COCK EN DE ZORGVULDIGE MOORDENAAR (gelezen)

In een  bocht van de smalle en slecht verlichte Leidekkersteeg in donker Amsterdam wordt het lijk van een jonge vrouw gevonden. Ze is gekleed in een chinchillamantel, er ligt een lakleren tas tij haar rechterschouder en haar houding is verkrampt … Geholpen door zijn assistent Vledder buigt De Cock zich over dit nieuwe mysterie, dat  vooralsnog onoplosbaar lijkt, maar waarin langzaamaan enig licht komt.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 1972 DE COCK EN DE ROMANCE  IN MOORD (gelezen)

Aanvankelijk lijkt de moord op zuster Georgette een groot mysterie. 'Wie zou er voordeel bij hebben deze verpleegster, die door iedereen gewaardeerd werd, uit de weg te ruimen? Op de avond van de moord wordt Maarten Jan gearresteerd terwijl hij bezig is in te breken in een bank. Zijn vingerafdrukken zijn gevonden in het huis van zuster Georgette. Dus wordt hij verdacht van de moord.

Maarten Jan ontkent, maar vertelt wel dat hij van de zuster een briefje heeft gekregen met het verzoek eens bij haar langs te komen.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 1972 DE COCK EN DE STERVENDE WANDELAAR (gelezen)

Een student wordt 's ochtends dood aangetroffen in de cel waar hij lag om zijn roes uit te slapen. Alex Delszen blijkt echter niet dronken te zijn geweest: hij is vergiftigd! Vermoord! Na veel verhoren, onverwachte  wendingen en scherp denkwerk komt het tot een dramatische ontknoping op het bureau van De Cock.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 1973 DE COCK EN HET LIJK AAN DE KERKMUUR (gelezen)

Tegen de muur van de Oude Zuiderkerk ligt het lijk van een zwerver. Het blijkt echter een rijke excentrieke baron te zijn die op een buitengewone manier vermoord is. Het mysterie wordt nog groter als er nog een vermoorde "baron" wordt gevonden.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 1974 DE COCK EN DE DANSENDE DOOD (gelezen) HEEL GOED GESCHREVEN!

Een lange, zwartharige hippie vraagt De Cock om een graf voor haar vriendin, Colette een aan  heroïne verslaafd meisje, dat al twee dagen dood in een kraakpand  ligt. Bij de dode vindt De Cock een klein blond jongetje in een doos. De vragen rollen op De Cock af.

Zijn grootste zorg is echter het kind, dat hij het lot van zijn moeder hoopt te besparen.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 1978 DE COCK EN DE NAAKTE JUFFER (gelezen)

Op het bureau Warmoesstraat wordt een rouwcirculaire, gericht aan De Cock bezorgd. Op de achterkant staat met priegelige letters: als U het volgende slachtoffer wilt zien, kom dan naar de begrafenis. Als De Cock en Vledder na de begrafenis terugkomen bij hun auto, vinden ze een kaartje achter de  ruitenwisser: "Vraag naar de naakte juffer".  Dat is het begin van een doolhof van feiten en getuigen en twaalf opeenvolgende doden, waarin uiteindelijk alleen De Cock de  weg weet.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 1974 DE COCK EN DE BROEDERS VAN DE ZACHTE DOOD (gelezen)

In het water van de Keizersgracht worden de lijken van twee mensen gevonden, een man en een vrouw, arm in arm en hand in hand, de vingers ineengestrengeld. Sectie  wijst uit dat het om verdrinking gaat, maar De Cock gelooft daar niets van. "Hoe sterk het doodsverlangen van die twee ook mag zijn, er volgt onmiddellijk een reflex, een schrikreactie, als ze in het koude water terechtkomen," legt De Cock aan zijn assistent Vledder uit.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 1980 DE C0CK EN HET DODELIJK AKKOORD

17 1961 DE COCK EN DE MOORD IN SEANCE

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 1982 DE COCK EN DE MOORD IN EXTASE (gelezen)

Bij de overval op een geldtransport  wordt de  chauffeur doodgeschoten. Volgens ooggetuigen een  lafhartige  moord: de overvaller kwam er speciaal voor terug en joeg de man twee kogels door het hoofd. Ruim vijf kwartier na deze misdaad zit De Cock al volop in het onderzoek. Is het toeval dat het geldtransport dit keer een bijzonder groot bedrag bevatte? De Cock geloofd niet in toevalligheden.

Hij heeft het beangstigende gevoel dat de affaire nog lang niet is geëindigd, dat de jacht naar het geld eerst begint en dat de brave geldtransporteur niet het enige slachtoffer blijft in de macabere dans om drie miljoen. Hij kijkt naar Vledder, zijn assistent, die de tekst van een telexbericht samenstelt. "Weet je, Dick," zegt hij triest, geld… geld  is een uitvinding van de duivel. Sommigen raken er door bezeten."

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 1982 DE COCK EN DE SMEKENDE DOOD (gelezen)

Het begint tijdens een doopplechtigheid in de Westerkerk. Met angst in zijn hart houdt de rijke  bankier Vanderbruggen zijn eerste kleinkind ten doop. Hij heeft vreemde brieven ontvangen, die zinspelen op een kidnapping in de kerk. Daarom zit De Cock in een van de banken.

Samen met  Vledder volgt bij de plechtigheid nauwlettend. Er gebeurt niets, maar als de beide rechercheurs zich vriendelijk voorstellen, valt er een vrouw in onmacht... Dat is het begin  van een reeks macabere gebeurtenissen. In een spannende race naar de waarheid, gaat De Cock tot op de bodem van zijn kunnen.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 1982 DE COCK EN DE GANZEN VAN DE DOOD

21 1983 DE COCK EN DE MOORD OP MELODIE

22 1984 DE COCK EN DE DOOD VAN EEN CLOWN

23 1984 DE COCK EN EEN VARIANT OP MOORD

24 1985 DE COCK EN MOORD OP TERMIJN

25 1985 DE COCK EN MOORD OP DE BLOEDBERG

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 1986 DE COCK EN DE DODE MINNAARS (gelezen)

Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) en zijn assistent Vledder worden belast met de bewaking  van  kunstschatten, die door een miljonair zijn uitgestald in het Amsterdamse gebouw Arti et Amicitiae. Nog maar net bekomen van een brutaal optreden van de eigenaar van de kunstwerken tegenover een oude bezoekster, worden zij weggeroepen, omdat er in een huis in de Van Beuningenstraat  sprake is van de executie van een aan de centrale verwarming vastgeketende jonge man. Diezelfde avond wordt een kostbare zilveren sierkan van de tentoonstelling geroofd. Werk genoeg voor De Cock en Vledder. De lezer kan de daaropvolgende avonturen met spanning volgen.

Wat aanvankelijk  een  legpuzzel lijkt waarvan geen enkel stukje past, wordt uiteindelijk een onverbiddelijke optelsom, waarbij en passant nog een kinderpornolijn naar Amerika een roemloos einde vindt.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 1987 DE COCK EN HET MASKER VAN DE DOOD

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 1987 DE COCK EN HET LIJK OP RETOUR (gelezen)

Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent VIedder. De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil graag kennismaken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat:

rechercheur De Cock van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar neus in de boter. De Cock en VIedder zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt de rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode vrouw, met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De Cock moet de geschiedenis induiken om te begrijpen waar het motief voor moord deze keer te vinden is.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 1988 DE COCK EN MOORD IN BRONS

30 1988 DE COCK EN EEN DODELIJKE DREIGING

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 1989 DE COCK EN MOORD EERSTE KLASSE (gelezen)

Mysterieuze moorden op jonge vrouwen die achter elkaar worden gepleegd in de eersteklasse coupés van treinen, brengen De Cock (met ceeooceekaa) en zijn assistent Vledder tol wanhoop. Nooit eerder werden zij voor zoveel raadsels geplaatst. Alle te achterhalen motieven voor deze moorden worden nagetrokken, maar geen lijkt van toepassing op deze misdaad. Hoe zij ook werken en welke mogelijkheden zij ook zien, er komt geen enkele oplossing in zicht.

Er blijft een waas van geheimzinnigheid hangen en het mysterie lijkt onoplosbaar. Tot een onverwachte verwijzing naar een graf met drie urnen de oplossing naderbij brengt.

Een spannend De Cock-verhaal van onze meest gelezen auteur van policiers.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 1989 DE COCK EN DE BLOEDWRAAK

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 1990 DE COCK EN MOORD A LA CARTE (gelezen)

Op een gewone menu-kaart van het Amsterdamse hotel-restaurant de Poort van Eden staat de volledige bekentenis van een moord.

De dader bekent met een oud Sauer 7,6 mm pistool een met name genoemde chanteur te hebben gedood. Rechercheur De Cock

(met ceeooceekaa) en zijn assistent Vledder krijgen deze kaart in handen. Zij herinneren zich de onopgeloste moord op een man, wiens lijk met drie kogelgaten in de borst in het water van de Prinsengracht dreef. Een zaak van een jaar geleden, die vrijwel direct naar de narcotica-brigade was gegaan. Men was daar van mening dat de moord te maken had met een liquidatie.

De Cock en Vledder volgen het spoor van de menukaart en komen eerder in de actualiteit van alledag terecht dan zij hadden vermoed.

Lopende het onderzoek vallen er nog meer slachtoffers en de Cock en zijn assistent moeten alle zeilen bijzetten om niet zelf ten onder te gaan. Hoewel de moorden in Amsterdam zijn gepleegd, moeten de rechercheurs ook op reis naar Rotterdam, Bussum, Blaricum en Meppel om de dader(s) te ontmaskeren.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 1990 DE COCK EN MOORD IN BEELD

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 1991 DE COCK EN DANSE MACABRE

36 1992 DE COCK EN EEN DUIVELS COMPLOT

37 1992 DE COCK EN DE ONTLUISTERENDE DOOD

38 1992 DE COCK EN HET DUEL IN DE NACHT

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 1993 DE COCK EN DE DOOD VAN EEN PROFEET (gelezen)

Een voormalig theologiestudent uit Kampen doet sinds enige maanden sociaal werk op de Wallen om de mensen daar te profeteren over een betere wereld. Geen wonder dat veel jonge mensen, onder wie dieven, helers, hoeren, pooiers en een enkele drugsdealer, aan zijn lippen hangen.

Ze noemen hem 'de profeet'. Maar aan woorden van de profeet alleen hebbon ze niet genoeg, ze willen dat God hen bewijst dat Hij het goed met ze voor heeft. Een heel direct en tastbaar bewijs.

Ze kopen een lot in de staatsloterij, en. . . ze winnen een prijs van vijftigduizend gulden!

Als De Cock met Vledder, zijn assistent, de volgende dag nietsvermoedend een samenkomst van de profeet met zijn volgelingen wil bijwonen, wordt hij er eerst haast uitgezet. Na lang wachten met de volgelingen in de gelag-kamer van het voormalige logement van Tante Marie, zijn ze er getuige van dat een jonge vrouw met wapperende haren binnenstormt en met overslaande stem schreeuwt: 'De profeet is dood!' l

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 1993 DE COCK EN KOGELS VOOR EEN BRUID (gelezen)

Op het politiebureau in de Warmoesstraat krijgt rechercheur De Cock  (met ceeooceekaa) bezoek  van  Albert Versteegh, voormalig collega (zie: Een strop voor Bobby) . Versteegh is als veiligheidsinspecteur bij een Rotterdamse onderneming gaan werken, maar zit nu in doodsnood en roept de hulp van De Cock in. Even nadien wordt bij het Korenmetershuisje het lijk van een jonge vrouw gevonden. Met zes kogels is zij doorzeefd. Dit lijkt op een kille liquidatiemoord. De Cock en zijn medewerker  Vledder raken in een moeilijke zaak verstrikt. Het wordt er niet makkelijker op wanneer een industrieel uit Huizen ook wordt geliquideerd.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 1994 DE COCK EN DE DODE MEESTERS

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 1994 DE COCK EN DE SLUIMERENDE DOOD (gelezen)

Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden van de drie genoemden reageren  of  verdrietig, of verbaasd of  ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van  het  Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met medewerker Vledder in een wespennest terecht en begeeft zich zelfs op vreemd terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen.   Beide rechercheurs raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 1995 DE COCK EN 'T WASSEND KWAAD (gelezen)

De Cock (met ceeooceekaa) houdt  voor rechercheurs in opleiding, tussen de bedrijven door, wekelijks een praatje over zijn visie op het recherchewerk. In een opgewonden discussie citeert een van de Studenten de regel van Joost van den Vondel: "Men smoore 't wassend quaet bijtijds in zijn geboorte..." De Cock denkt aan de vroegere  woning van Vondel, een kousenwinkel. In deze policier worden lijken gevonden van mensen die ogenschijnlijk allen zijn gewurgd met een panty. De lugubere vondsten stellen rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder voor raadsels. Uiteindelijk legt hij het verband tussen de kous en de panty, niet wetend hoe dicht  hij dan bij de

oplossing van deze moorden is.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 1995 DE COCK EN HET ROODZIJDEN NACHTHEMD (gelezen)

Een vrouw stuurt vanuit een ziekenhuis een ongewone brief aan rechercheur De Cock (met  ceeooceekaa). Hij besluit op haar uitnodiging in te gaan en neemt zijn rechterhand Vledder mee.

In het ziekenhuis worden zij op een onverwachte en onaangename wijze verrast. Een man met een grote snor is hen voor geweest: de vrouw is dood. Dit incident leidt tot een op het eerste gezicht onontwarbare kluwen van misdaden, waarbij dode vrouwen in roodzijden nachthemden op een macabere wijze worden aangetroffen. Voor de twee rechercheurs een zaak die onoplosbaar lijkt.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 1996 DE COCK EN MOORD BIJ MAANLICHT (gelezen)

In Amsterdam vestigt zich, in een pand van een voormalige drukkerij, de sekte De  Zoekers  van  Osiris. Niet lang daarna wordt op de Kalkmarkt een psychiater geliquideerd. De sekte en de moord lijken met elkaar te maken te hebben. Althans, rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) en  zijn  assistent Vledder worden in die denkrichting geduwd. Zeer tegen de wens van De Cock in, wordt de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) bij de zaak van de psychiater betrokken. Waarom? De psychiater had ministers onder zijn patiënten...

Het wordt een ingewikkelde kwestie, die Vledder doet opmerken: "Waarom raken wij altijd in van die bizarre zaken verwikkeld?"

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

?? 2002 DE COCK EN DE MOORD OP BESTELLING (gelezen)

De Cock en moord op bestelling begint met wat lijkt op een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Op een avond  wordt een jongeman in de deur van zijn woning aan de Prinsengracht neer geschoten. De dader is voortvluchtig. De vriend van de jongeman doet zijn verhaal aan rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de milieubeweging. Hij ontwikkelde een schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die belang hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De Cock en zijn kompaan Vledder hun verdenkingen hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie en huur- moordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient zich een nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd. Niet eerder is het rechercheurpaar binnen zo'n korte tijd met zulke uiteen-lopende zaken geconfronteerd.

Of lopen ze niet uiteen?

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende boeken van Baantjer ,zijn bij De Fontein verschenen:

 

01  1963 De Cock en een strop voor Bobby

02  1965 De Cock en de wurger op zondag

03  1965 De Cock en het lijk in de kerstnacht

04  1967 De Cock en de moord op Anna Bentveld

05  1967 De Cock en het sombere naakt

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06  1968 De Cock en de dode harlekijn

Een moord, in feite een dubbele moord, gepleegd in een goed bekend staand , Amsterdams hotel.

Rechercheur de Cock, in een nachtelijk gesprek met de moordenaar, doet alles wat hij kan om te voorkomen dat deze zich aangeeft.

Tot grote woede van zijn commissaris duikt De Cock zelfs onder teneinde te voorkomen dat de dader zal worden gevonden.

De dader wordt toch gevonden dank zij een achtjarig meisje dat haar hele familie in grote moeilijkheden brengt: door niet te willen slapen.

Een achtenswaardig Amsterdams burger, hoofd van een bekend accountantskantoor, vraagt in volle ernst op het hoofdbureau van politie om een grondige voorlichting; hij is van plan een moord te plegen en meent dat De Cock als deskundige hem het beste kan vertellen hoe dit te doen zonder sporen achter te laten.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07  1969 De Cock en de treurende kater

08  1970 De Cock en de ontgoochelde dode

09  1971 De Cock en de zorgvuldige moordenaar

10  1972 De Cock en de romance in moord

11  1972 De Cock en de stervende wandelaar

12  1973 De Cock en het lijk aan de kerkmuur

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13  1974 De Cock en de dansende dood

Een lang, zwartharig meisje met een veelkleurige rok tot op de enkels, een open bloes en op blote voeten vraagt De Cock om een graf voor haar vriendin, Colette, een aan heroïne verslaafd meisje, dat al twee dagen dood in een kraakpand ligt. In deze sfeer komen de vragen op De Cock af; het begint bij een klein blond jongetje dat ze in een doos aantreffen bij de dode en leidt via afpersing en verslaving tot moord.

De Cock's grootste zorg is echter het kind dat hij hoopt te kunnen bewaren voor het lot van zijn moeder.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14  1978 De Cock en de naakte juffer

15  1979 De Cock en de broeders van de zachte dood

16  1980 De Cock en het dodelijk akkoord

17  1981 De Cock en de moord in seance

18  1982 De Cock en de moord in extase

19  1982 De Cock en de smekende dood

20  1983 De Cock en de ganzen van de dood

21  1983 De Cock en de moord op melodie

22  1984 De Cock en de dood van een clown

23  1984 De Cock en een variant op moord

24  1985 De Cock en moord op termijn

25  1985 De Cock en moord op de Bloedberg

26  1986 De Cock en de dode minnaars        

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27  1987 De Cock en het masker van de dood  (gelezen)

In verband met de komende manifestatie Sail Amsterdam wordt rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) opgedragen een anti-zakkenrollersteam te formeren. Met tegenzin denkt hij aan het uitvoeren van deze opdracht, als een merkwaardig incident hem op het spoor van hel mysterie van vermiste vrouwen brengt. In het Zuiderkruis-ziekenhuis is een vrouw spoorloos verdwenen. Later blijken nog drie vrouwen door dit lot te zijn getroffen.

Voor het eerst in zijn carrière gaat een ziekenhuis voor De Cock meer betekenen dan een plaats waar hij gewend is gewonde getuigen en misdadigers te verhoren. Het wordt een bijna spookachtig labyrint, waar het spoor dat naar de oplossing van het mysterie moet voeren nauwelijks te vinden is.

 'Artsen en misdaad vormen een gewilde combinatie,' zegt  De Cock lopende hel onderzoek tegen zijn assistent Vledder. In dit boek blijkt hoe waar die uitspraak is.

Met De Cock en het masker van de dood schreef A. C.  Baantjer zijn vijfentwintigste De Cock-roman.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28  1987 De Cock en het lijk op retour

29  1988 De Cock en moord in brons         

30  1988 De Cock en een dodelijke dreiging   

31  1989 De Cock en moord eerste klasse     

32  1989 De Cock en de bloedwraak

33  1990 De Cock en moord a la carte        

34  1990 De Cock en moord in beeld         

35  1991 De Cock en danse macabre      

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36  1992 De Cock en een duivels komplot  (gelezen)

De Cock (met ceeooceekaa) rechercheur van het bekende  Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat. raakt  met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die  even actueel als mysterieus is. Een wetenschapsman  wordt vermoord in zijn kantoor gevonden.

Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe uitvinding geld willen verdienen. Wie is de moordenaar?

Zijn vrouw? Of een collega van de braintrust? Of is er spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De Cock en Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37  1991 De Cock en de ontluisterende dood

38  1992 De Cock en het duel in de nacht

39  1993 De Cock en de dood van een profeet

40  1993 De Cock en kogels voor een bruid

41  1994 De Cock en de dode meesters

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42  1994 De Cock en de sluimerende dood (gelezen)

Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden van de drie genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met zijn medewerker Vledder in een wespennest terecht en begeeft zich zelfs op vreemd terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheurs raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43  1995 De Cock en 't wassend kwaad

44  1995 De Cock en het roodzijden nachthemd

45  1996 De Cock en moord bij maanlicht

46  1996 De Cock en de geur van rottend hout

47  1997 De Cock en een dodelijk rendez-vous

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48  1997 De Cock en tranen aan de Leie (gelezen)

Op een zomerse avond meldt een jonge vrouw de vermissing van haar vader aan rechercheur De Cock (met ceeooceeka) in het aloude politiebureau aan Amsterdamse Warmoesstraat. Het is een van de vele meldingen van vermissing en niet iets om speciale aandacht aan te schenken. Maar toch… het gaat hier om de vermissing van de president van de rechtbank, en dan is justitie in last, en zeker de al zo veel geplaagde mevrouw Lastensjouwer.

Het onderzoek dat De Cock en zijn medewerker Vledder, die zo gewend zijn in Amsterdam te werken, een even onverwachte als zeer spannende excursie. Eerlijk gezegd hadden zij zich de oplossing van de vermissing van de rechter, en van de misdrijven die erop volgden, wel wat eenvoudiger en minder spannend voorgesteld.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49  1998 De Cock en het lijk op drift

50  1998 De Cock en de onsterfelijke dood

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51  1999 De Cock en de dood in antiek  (gelezen)

Op het moment dat rechercheur De Cock met (ceeooceekaa) zijn avonddienst wil afsluiten, om zich thuis bij zijn vrouw en een glas cognac te kunnen ontspannen, komt een jonge vrouw zijn kamer binnen. Zij is gespannen en gehaast en heeft een niet-alledaagse mededeling: er is een bronzen sarcofaag van haar gestolen, een sarcofaag waarop een vloek rust.

Begripvol, maar ook enigszins sceptisch, horen De Cock en zijn onvolprezen assistent Vledder dit verhaal aan. Maar al spoedig verdwijnt elke twijfel: met die vloek is niets te veel gezegd. Een spoor van misdaad is het gevolg.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52  1999 De Cock en een deal met de duivel

53  2000 De Cock en dood door hamerslag

54  2000 De Cock en de dwaze maagden       (gelezen)

Een jonge vrouw komt de vermissing van haar vriend melden aan het aloude politiebureau aan de Warmoesstraat.

Wat het gevolg lijkt van een simpele 1ieÍdesbreuk, leidt tot een ingewikkelde zaak van dood en verderf onder jonge vrouwen. Als zelfs rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) opmerkt dat hij “nog nooit zo’n mysterieuze zaak onder handen heeft gehad”, dan belooft deze politieroman veel spanning en raadsels. Waarom dook de geliefde van de jonge vrouw onder? Wat zijn haar betrekkingen met drie eveneens jonge vrouwen die aan de Herengracht wonen? Welke rol speelt het kraakpand aan de Amsterdamse Binnenkant in het leven van elk van hen? Waarom dekt een Hilversumse politiecommissaris een verdachte? En zijn de dwaze maagden slachtoffer of dader?

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55  2001 De Cock en de dode tempeliers

56  2001 De Cock en de blijde Bacchus

57  2002 De Cock en moord op bestelling

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58  2002 De Cock en de dood van de Helende Meesters

Uit de kliniek van de Helende Meesters verdwijnt op een dag een plastisch chirurg. Niet zijn drie collega's van de kliniek waarschuwen de politie, maar een mooie veertigjarige vrouw. Zij was voor een ‘kleine correctie' onder behandeling van de nu verdwenen chirurg. Tussen hem en haar ontstond in korte tijd een liefdesrelatie. Nadat bleek dat de chirurg al een paar dagen niet te vinden was, schakelde zij rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) in.

Wat op een eenvoudige en waarschijnlijk slechts tijdelijke verdwijning lijkt, groeit uit tot een drama, waarbij het aantal verdachten met de dag groeit. Dat geldt ook voor het aantal moorden. Het is aan De Cock en Vledder om uit de wirwar van mogelijkheden op te maken wie de echte dader is.

Vledder heeft vanaf het begin zijn twijfel: 'De Cock, dit wordt de eerste zaak in je leven die je verknoeit!' Is dat zo?

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 2003 De Cock en moord in reclame (gelezen)

In de grote recherchekamer van het aloude politiebureau aan de Warmoesstraat bewondert De Cock {met Ceeooceekaa) de knappe staaltjes van verbaliseerkunst die zijn trouwe assistent Vledder op de computer produceert: “Het lijkt wel een roman.”Hun overpeinzingen worden verstoord door een struise vrouw van eind veertig die binnen komt zeilen. Haar man heeft haar gezegd dat ze te rade moest gaan bij De Cock als ze ooit in de problemen kwam.  Haar man is overleden en ze weet niet wie hun succesvolle reclamebureau nu moet

runnen. De Cock raadt haar aan de vroegere secretaresse de algehele leiding tijdelijk over te laten nemen.

Maar de oude rechercheur kan niet weten dat hij daarmee aan het begin staat van een zaak waarin drie moorden kort na elkaar worden gepleegd.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60  De Cock en geen excuus voor moord (gelezen)

Een jonge vrouw komt de hulp inroepen van rechercheur De Cock van het aloude politiebureau aan de Warmoesstraat.

Ooit is ze eens bijgestaan door de ervaren rechercheur, die haar een stalker van het lijf wist te houden. Maar ze is te laat. Niemand heeft kunnen verhinderen dat haar echtgenoot zich heeft verhangen.

Het is het begin van een macabere zaak, waaraan de oude rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) en zijn collega Vledder beginnen zonder ambtelijke of justitiële dekking. Sterker nog, de officier van justitie werkt hen zelfs tegen. De beide rechercheurs dringen door tot de beklemmende sfeer die in een bankgebouw heerst en stuiten op een valkuil vol getreiter van het personeel onderling.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61  De Cock en de gebrandmerkte doden (gelezen)

De Cock, met ceeooceekaa, verzucht tegenover zijn jonge collega Vledder dat hij minstens een halfjaar verlost zou willen zijn van moord en doodslag. Hun overpeinzingen over de misdaad  worden ruw verstoord door een jonge ma die een bizar verhaal komt vertellen. Zijn vroegere vriendin Angela is de avond ervoor door een taxichauffeur met een boss rode rozen naar het grachtenpand van haar nieuwe vriend gelokt. Daar vond zij de man dood voor de schouw, met een koord om zijn nek en twee ruiten op zijn voorhoofd gebrandmerkt.

Het blijft niet bij deze ene moord. De twee rechercheurs treffen nog een paar keer een identieke situatie aan. Ze staan voor een raadsel.

Wat kan een moordenaar bedoelen met een slachtoffer dat hij gewurgd en gebrandmerkt achterlaat? De Cock haalt al zijn truuken uit de kast om deze seriemoordenaar te ontmaskeren.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62  De Cock en een veld papavers (gelezen)

'Waarom zit het ons nooit eens een keertje mee,' beklaagt rechercheur de Cock, met ceeooceekaa, zich tegenover zijn jeugdige assistent Vledder. Ze zitten met een zeer netelige kwestie. Jasper van de Couwenaer, bijgenaamd de Blonde Neger, wordt gevonden in zijn flatje... dood, met een dolk in zijn rug. De Cock zou de hand hebben gehad in de arrestatie van Jasper eerder die dag. Het staat in de krant!

Maar waren het wel twee rechercheurs van bureau Warmoesstraat die Jasper 's middags ophaalden bij het transportbedrijf waar hij werkte? En hoe past een veld papavers, de nachtmerrie van de echtgenoot van Jaspers minnares, in het onderzoek naar de gruwelijke moord?

Er vallen heel wat losse eindjes aan elkaar te knopen voor dat De Cock in deze zaak drie moorden oplost, gepleegd tegen de achtergrond van een beestachtig bedrijf: mensensmokkel.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63  2005 De Cock en de broeders van de haat (gelezen)

Het is voorlopig de laatste werkdag van rechercheur De Cock [met ceeooceekaa) maandag begint zijn vakantie.

In de recherchekamer zit Dick Vledder, zijn jeugdige assistent, er nogal verslagen hu. Zijn vriendin is aan een acute blinde-darmontsteking geopereerd. Door de zorgen is het nieuws van de moord op Alexander de Rijke hem volledig ontgaan.

De Cock is geschokt door de moord Alexander de Rijke was een charismatisch man met grootse plannen voor een nieuwe wereld en heel veel volgelingen. Aanvankelijk is De Cock niet van plan zich met deze zaak bezig te houden; 'Moorden op bekende en populaire mensen geven altijd veel rompslomp.' Maar de eerste die de hulp van de oude rechercheur van bureau Warmoesstraat in deze zaak in wil roepen, staat al voor zijn bureau.

De Cock wordt gepijnigd door de vraag wat het motief voor de moord kan zijn. Chantage? Een moord in opdracht? Een complot? De dader is praktisch op heterdaad betrapt. Het moordwapen is gevonden en er zijn voldoende getuigen. Het lijkt een fluitje van een cent...

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64  2005 De Cock en de dood van een kunstenaar (gelezen)

Rechercheur De Cock, met ceeooceekaa, wordt dooi kunstschilder Peter Karstens thuis ontboden. Vledder vindt de schilder een vervalser en een kunstenmaker, maar De Cock beschouwt hem als een begenadigd kunstenaar en bovenal als zijn vriend. Karstens voelt zich bedreigd. Hij heeft een hond genomen en zijn vriendin woont voor de veiligheid ergens anders. Hij bezweert de oude speurder het onderzoek zelf te leiden indien hem iets zou overkomen.

De Cock is nauwelijks terug op het bureau, of er komt een telefoontje: op de Noordermarkt is een man neergeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Vledder en De Cock spoeden zich naar de plek van het onheil en vinden Peter Karstens, dood. Ook zijn hond is door kogels omgekomen.

Na nog drie moorden besluipt De Cock 'de treurige gedachte dat dit mijn eerste zaak wordt die ik niet tot een oplossing heb kunnen brengen.' Hij bijt zich vast in de zaak, waarin hij met malafide medewerkers van een kunsthandel in aanraking komt en een rancuneuze, nietsontziende bloedmooie vrouw...

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65  De Cock en de dartele weduwe (gelezen)

Kort nadat Charlotte van Hoogendoorn, een jonge weduwe van een bloedstollende schoonheid, op het bureau Warmoesstraat aangifte komt doen van stalking door haar vorige minnaar, wordt haar nieuwe verovering vermoord gevonden. Is de stalkende en jaloerse Boris van der Putten de moordenaar? Of misschien de op wraak beluste Marinus Veldhuizen?

Charlotte houdt van mannen met geld, en dat die mannen tientallen jaren ouder zijn dan zij, maakt haar niet veel uit.

Chantage en fraude. liefde en passie, maar vooral geld – veel geld - lijken een rol te spelen in deze zaak, die onder de hoede komt van rechercheur De Cock met cecooeekaa. En hoewel moord altijd gruwelijk is, heft het recherche-team tot slot bij De Cock thuis het glas op de misdaad. “Daar danken wij alles aan. Zonder de misdaad hadden wij geen emplooi”.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66  De Cock en moord in triplo (gelezen)

In een rode regencape stuift de uiterst aantrekkelijke Arendje van Nijmegen de recherchekamer van bureau Warmoesstraat binnen.

Sinds haar echtgenoot met een buurman ging tennissen, is er niets meer van hem vernomen. Arendje vreest, dat hij niet meer leeft.

Heeft zij daar reden toe? Is er een ander in het spel, vraagt de ervaren rechercheur De Cock met ceeooceekaa. Of heeft zij zelf misschien een aanbidder die in Richard een hinderpaal ziet?

De vrouw is nog niet weg, of de wachtcommandant meldt dat er een dode man is gevonden: in een fauteuil, slechts gekleed in een krappe badjas. Het is de vermiste echtgenoot van Arendje. Kort daarop wordt Eric van Groesbeek dood gevonden, de man van wie Arendje zegt zielsveel te houden. Toeval? Daar gelooft De Cock niet meer in. Arendje lijkt een fatale vrouw te zijn. De Cock en Vledder gaan ontdekken wat “zielsveel”voor haar betekent. . .

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67  De Cock en een recept voor moord (gelezen)

De Cock en Vledder zijn op weg naar de manager van modehuis Gerbrandsen, die hen dringend om een gesprek had verzocht.

Hij vertelt det een concurrerend bedrijf, Verbruggen, bedreigingen en negatieve berichten verspreidt. Wanneer De Cock en Vledder een bezoekje brengen aan directeur Verbruggen, treffen ze hem dood aan in zijn fauteuil, met een briefje op zijn revers. Nog voor ze het bureau hebben kunnen verwittigen, komt de aantrekkelijke Mathilde binnen. Ze schrikt vreselijk, maar slaat de dode man vol in het gezicht!

Dezelfde dag nog meldt Rudolf Gerbandsen zich bij het bureau: hij heeft de moord gepleegd. Spoedig daarna wordt een mededirecteur dood gevonden, ook bij hem is een briefje op zijn revers gespeld.. onderzoek wijst uit dat Mathilde een relatie had met Verbruggen, maar ook met de mededirectereur. Heeft zij met de moord te maken? Of hield Verbruggen de fusie tegen waarover gefluisterd werd?

In deze zaak speelt De Cock een gevaarlijke troef uit, waarbij hij een beroep doet op Appie Keizer en Fred Prins...

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68  De Cock en de wortel van het kwaad  (gelezen)

De jonge Gabriëlle komt op bureau Warmoesstraat haar broer Jean-Baptiste als vermist opgeven. Haar vriend kent Jean-Baptiste uit de tijd dat ze beiden lid waren van de Gouden Harten, een club die geld inzamelt voor goede doelen. Er zijn vreemde elementen in de club geslopen, er is ook sprake van chantage en fraude.

De Cock, mei cecooeeekaa, en Vledder besluiten poolshoogte te nemen in het clubhuis. Daar heeft het noodlot echter toegeslagen.

De rechercheurs treffen er het lijk aan van Jean-Baptiste.

Een stiletto steekt tussen zijn schouderbladen omhoog en in zijn rechterhand ligt een klein rood hartje.

Vledder ontdekt dat de vermoorde man vijfhonderdduizend euro op zijn bankrekening heeft staan en dat er reeksen foto's van naakte jongens in zijn computer zijn opgeslagen... Helaas is Jean-Baptiste niet het enige slachtoffer in de almaar uitdijende zaak. De Cock en Vledder worden nogmaals bij een sterk gelijkende moord geroepen.

Een smerige zaak, die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

In een poging duidelijkheid te krijgen, spreekt De Cock de leden van de Gouden Harten toe - en met effect. Al is De Cock een digibeet, door zijn scherpe geest doet hij een ontdekking die uiteindelijk tot de oplossing leidt.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 De Cock en de moord in de hondsdagen  (gelezen)

De Cock, met cceooceekaa, is vermoeid: de hitte van de  hondsdagen teistert hem. Hij legt Vledder uit dat de aanhoudende hitte van de hondsdagen bij sommigen de werking van  hun hersenen ernstig van streek kan maken. Tijdens deze  periode dient een rechercheur dus extra alert te blijven.

Na deze uitleg komt een man namens een goede vriendin de  vermissing van haar echtgenoot melden. En slechts luttele uren daarna ontdekken ze het lijk van de vermiste man en in de kofferbak van diens auto zes kleine dode hondjes.

Heeft De Cock voorspellende woorden gesproken ? Het slachtoffer was een strijdbare dierenactivist. Wat kan het motief van de moordenaar zijn? Onenigheid of financieel wanbeheer binnen het bestuur van de Stichting? Boze hondenfokkers die zelf puppy's willen leveren voor vivisectie? Of ligt de oplossing in het liefdesnestje dat het slachtoffer in de tuin van het grachtenpand had laten bouwen?

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 De Cock en de dood in gebed

Een junk die gearresteerd is voor beroving vertelt De Cock dat hij het geld nodig heeft voor de verslaving van zijn vriendin. Hij bekent ook dat zij vijftigduizend euro heeft beloofd aan degene die haar vader vermoord zodat zij met het geld van de erfenis ken afkicken.

Dan stormt Dick Vledder de recherchekamer binnen. In het smerige water van de Keizersgracht drijft een waterlijk. De schoenveters van de dode zijn stevig aan elkaar gebonden en de vingers van zijn gevouwen handen zijn met krachtige lijm aan elkaar geplakt. Het lichaam blijkt van Victor Handgraaf te zijn, een machtig en vermogend man.

Wanneer er opnieuw een dode wordt gevonden met vastgelijmde handen, weet De Cock zeker dat het slachtoffer niet in gebed verzonken was toen het noodlot toesloeg. Maar welke minder vrome motieven zitten er achter deze moorden?

In deze zeventigste en laatste “De Cock”, waarin de lezer de oude rechercheur van de Warmoesstraat door en door denkt te kennen, stelt Baantjer zijn lezers opnieuw voor een verrassende ontknoping.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zondag 24 oktober 2010