Cholesterol Leugens (en Cholesterolmythen)

Een van de hardnekkigste mythen in de geneeskunde zegt dat te veel dierlijk vet in de voeding en een verhoogd cholesterolgehalte schadelijk zijn voor hart en bloedvaten.

Op deze pagina volgen feiten die veel mensen zullen verrassen en waarvan de meeste artsen en onderzoekers niet op de hoogte zijn.

Zie vooral ook: http://dhost.info/waterputklassiek/0009-cholesterolbedrog.htm

1. Cholesterol is geen dodelijk gif, maar van vitaal belang voor de constructie en het functioneren van alle lichaamscellen.

Cholesterol is 'goed' noch 'slecht'.

Het cholesterolgehalte van het bloed wordt bepaald door talrijke factoren, zoals stress, lichamelijke activiteit, gewichtsverandering en roken.

2. Een hoog cholesterol veroorzaakt atherosclerose ('aderverkalking') en hartinfarcten, zo wordt algemeen beweerd.

Talrijke studies hebben echter laten zien dat mensen met een laag cholesterol net zo veel aderverkalking ontwikkelen als mensen met een hoog cholesterol.

3. Ons lichaam produceert 3 à 4 keer zoveel cholesterol dan we met de voeding binnen krijgen.

De productie stijgt wanneer we te weinig cholesterol eten en neemt af zodra onze voeding meer cholesterol bevat.

Dit verklaart waarom het zo moeilijk is het cholesterolgehalte met de voeding te beïnvloeden.

4. Cholesterol en verzadigd vet in de voeding hebben niets te maken met de ontwikkeling van atherosclerose of het risico op een hartinfarct.

Meer dan 30 wetenschappelijke studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat infarctpatiënten in de periode voorafgaand aan hun infarct niet meer vet hebben gegeten dan gezonde mensen.

5. Cholesterolverlaging met de medicijnen die werden gebruikt vóór de introductie van de statines, kan het risico te overlijden aan een hartinfarct niet verlagen; bovendien zijn deze medicijnen schadelijk voor de gezondheid en kunnen ze het leven verkorten.

6. De nieuwe klasse cholesterolverlagers, de statines, verlagen het risico op een hartinfarct, maar het effect is erg zwak en heeft niets met cholesterolverlaging te maken.

Helaas zijn statines ook kankerverwekkend, tenminste in proefdieren.

Of ze ook voor mensen kankerverwekkend zijn, weten we nog niet zeker, omdat de statines pas tien jaar worden gebruikt.

Roken leidt ook niet binnen tien jaar tot longkanker.

7. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor minder dan 10 % van degenen die overlijden aan een hartinfarct.

Daarentegen beschermt een hoog cholesterol tegen infecties en leven oudere mensen met een hoog cholesterol langer dan oudere mensen met een laag cholesterol.

8. Veel van deze feiten zijn gedurende de laatste decennia gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar slechts weinigen zijn ervan op de hoogte.

9. De reden dat het publiek, artsen en de meeste onderzoekers hier nog nooit van hebben gehoord, is dat studies die de cholesterolhypothese tegenspreken, worden genegeerd of verkeerd worden geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Bron: http://www.fonteine.com/cholesterol.html

Is cholesterol nou goed of slecht?

En hoe voert het lichaam het teveel aan cholesterol af?

Natuur heeft goed voor ons gezorgd!

Het is de wetenschap die ons de evolutietheorie heeft gegeven.

Maar diezelfde wetenschap laat die theorie nu gewoon buiten beschouwing.

Volgens de evolutietheorie zijn soorten die niet in staat waren om in gegeven omstandigheden te leren leven, na verloop van tijd uitgestorven.

Wist u dat de aan cholesterol toegeschreven ziektes pas de afgelopen decennia een vlucht hebben genomen?

Vroeger, toen de mens – via zijn natuurlijke voeding – nog veel meer cholesterol innam, kwamen deze ziektebeelden vèèl minder vaak voor.

Het lichaam past het cholesterol niveau foutloos aan!

Het is heel onwaarschijnlijk dat het menselijk lichaam de afgelopen decennia dommer zou zijn geworden en de manier om met cholesterol om te gaan zou hebben verleerd.

Die mogelijkheid kunnen we uitsluiten.

Het tegenovergestelde is juist waar.

Zelfs als we via onze voeding geen gram cholesterol binnen krijgen, is ons lichaam in staat om foutloos te werken, want het kan de nodige hoeveelheid zelf produceren.

Als we ook via onze voeding cholesterol opnemen, dan verlaagt ons lichaam in verhouding daarmee de eigen productie.

Als we veel meer cholesterol innemen dan nodig is, dan bevrijdt het lichaam zich zonder moeite van een eventueel overschot.

Cholesterol wordt met gal afgevoerd

Laten we eens kijken hoe dat gebeurt.

Onze lever filtert eenvoudigweg het bloed en haalt daar het eventuele cholesterol overschot uit.

Dat wordt dan aan de gal toegevoegd, die door de lever geproduceerd wordt.

Die gal komt dan, met al die cholesterol, in de twaalfvingerige darm terecht.

Het medisch handboek schrijft daarover als volgt: 'De vorming en uitscheiding van gal is de belangrijkste manier waarop cholesterol uit het lichaam wordt verwijderd.'

Verder lezen we: 'Gal bevat een aanzienlijke hoeveelheid cholesterol.'

En even terzijde:

Dat is precies waar de naam cholesterol vandaan komt. 'Chole' komt van het Griekse woord voor gal.

De reden daarvoor is eenvoudig.

Deze stof werd immers in een levend lichaam voor het eerst in de gal aangetroffen.

Zelfs in grote hoeveelheden.

Cholesterol verwijst dus naar een vetstof die voor het eerst in de gal werd aangetoond.

We zouden het ook eenvoudigweg 'galvet' kunnen noemen.

Vet eten is nodig voor cholesterolafvoer!

Het overschot aan cholesterol wordt dus verwijderd met de gal.

Wanneer?

De gal komt in de twaalfvingerige darm terecht als wat we eten voldoende vet bevat.

Als we systematisch voeding eten met veel vet, helpen we ons lichaam dus om zich op deze manier te bevrijden van het eventuele cholesteroloverschot.

Laat mij citeren uit een ander medisch handboek:

'De prikkel die de lediging van de gal het meest uitlokt, is wanneer er vetten of oliën in het duodenum terechtkomen.' (duodenum = twaalfvingerige darm)

Wat is de natuur toch slim!!!

Vetarm eten leidt juist tot galblaas-problemen.

Uit dit alles volgt logischerwijze, dat de vetarme eetgewoontes die men ons tegenwoordig zo probeert op te dringen het regelmatig legen van de galblaas verhinderen.

Zo ontstaan galblaasproblemen.

De natuur heeft dus een heel doeltreffend mechanisme uitgedokterd om cholesterol te verwijderen.

Maar een vetarme voeding kan de doeltreffendheid van dit mechanisme schaden.

Cholesterol wordt continue gebruikt.

De hoeveelheid cholesterol in ons bloed neemt voortdurend af.

De stof wordt gebruikt.

Uit een deel ervan zal vitamine D ontstaan, uit een ander deel stress- en geslachtshormonen.

Ook onze cellen maken er voortdurend aanspraak op om hun celmembraan fris te houden.

En ook ons zenuwstelsel stort zich met veel eetlust op de stof.

U weet mogelijk dat cholesterol goed is voor 10 procent van de zogenaamde droge inhoud van onze hersenen.

Het lichaam maakt voortdurend cholesterol aan!

Het is dus geen toeval dat ons lichaam voortdurend cholesterol aanmaakt, waarbij het de productie afstemt op de hoeveelheid die we al innamen via voeding.

Als dit niet zo zou gebeuren, dan zou het niet lang duren voor we op de intensive care terechtkomen.

We hebben dus voortdurend aanvullingen nodig.

* Uit de boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid?', van dr. Gábor Lenkei

Bron:

http://www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl/

Noot van webmaster:

Na bloedonderzoek constateerde mijn huisarts in oktober 2014,  dat mijn cholesterol wat te hoog was en hij schreef me toen voor:

Sandoz SIMVASTATINE 40 MG, 1 tablet innemen vòòr het slapen gaan.

En deze medicijn, zou ik de rest van mijn leven moeten innemen.

Tot dan toe heb ik weinig pillen in mijn leven gebruikt, en zeker niet langdurig.

Erectieproblemen had ik niet, maar nadat ik 3x Simvastatine had ingenomen, viel het mij (en mijn vriendin!) op dat van een erectie geen sprake meer was!

Bij enig zoeken op Internet kwam ik vaak tegen: de combinatie Statines en Erectieproblemen.

Voor mij staat het als een paal boven water dat bovengenoemde narigheid werden veroorzaakt door deze beroerde pillen, want nadat ik ermee was gestopt, was alles weer normaal.

Van een mij bekende natuurgenezer, die ik om commentaar op de gemeten waarden had gevraagd, kreeg ik de volgende mail:

Beste Wim,

Ik kan dit op afstand niet beoordelen.

In mijn ogen heb je geen verhoogd cholesterol.

Maar ja, dat zijn mijn ogen. 

De problemen zoals door jou gemeld, kunnen zeker met die pillen te maken hebben.

Simvastatine is de meest erge onder de statines.

Neem je eigen verantwoordelijkheid!

Groeten, X

Wèl probeer ik meer te bewegen, en wat minder boter, kaas, chocolade en ander rijk voedsel te gebruiken.

De 4 Grote Cholesterol 'Leugens' Waar We Allemaal Intrapten

Of je nou genetische aanleg hebt voor hart en vaatziekten of een hoog cholesterol of niet, het is belangrijk dat je weet wat de 4 grote 'leugens' over cholesterol zijn en hoe je op een gezonde manier je cholesterol kunt verlagen.

In dit artikel ga ik je in vogelvlucht door het steeds groter wordende cholesterol-probleem leiden, zonder belangrijke details weg te laten.

Als je dit artikel leest en toepast zal je:

Direct je cholesterol verlagen;

Begrijpen hoe LDL cholesterol & HDL cholesterol werken;

Weten wat de 4 grote 'leugens' van cholesterol zijn; en

Snappen waarom deze nooit aan jou verteld zijn.

Het is zeer belangrijk dat je dit artikel goed leest en begrijpt, want als het op cholesterol en hart en vaatziekten aankomt, kun je helaas niet vertrouwen op het advies van 'betrouwbare' instanties.

Je zal je eigen onderzoek moeten doen en dit artikel is de beste plek om te starten.

Door veel 'betrouwbare' instanties wordt advies gegeven over het verlagen van je cholesterol.

Als je de websites, van vele van deze instanties bekijkt en hun advies over het verlagen van je cholesterol opvolgt, dan zal je inderdaad je totale cholesterol verlagen.

MAAR je zult de kans op hart en vaat of andere dodelijke ziektes daarbij verhogen!

Waarschijnlijk kijk je nu met gefronste wenkbrauwen naar het scherm.

Hoezo, ik verlaag me cholesterol maar ik verhoog de kans op hart en vaatziekten?

Dat snap ik niet.

Laat me het je uitleggen..

#1: Cholesterol is niet het probleem..

Cholesterol wordt vaak -ten onrechte- geassocieerd met hart en vaatziekten.

Het is waar dat cholesterolgehaltes hoog zijn bij mensen met grote kans op hart en vaatproblemen.

Maar dat betekent nog niet dat een hoog cholesterolgehalte de oorzaak is van deze hart en vaatproblemen.

Stel je het volgende voor: in Amsterdam wordt voor een maand het vuilnis niet opgehaald.

De zakken vuil stapelen zich week na week op. Na de tweede week al krioelt het van de ratten.

In week drie komt er een vrouw uit Rotterdam en die ziet alle ratten en het afval, en de vrouw zegt: waarom hebben al die ratten dat afval mee gebracht?

Dat klinkt onlogisch toch?

Hoe kunnen ratten nou afval meebrengen.

Het punt van het verhaal is: de oorzaak en het gevolg liggen precies andersom.

Cholesterol en hart en vaatziekten zijn precies hetzelfde.

Net zo min als dat de ratten de oorzaak zijn van het rondslingerende afval, is een hoog cholesterolgehalte de oorzaak van hart en vaatziekten.

Zoals je in dit artikel zult lezen geeft een hoog cholesterol wel aan dat er een probleem is, maar is het hoge cholesterolgehalte is zeker niet de oorzaak.

De oplossing is dus niet om je cholesterolwaarden te verlagen, maar om de echte oorzaak van het probleem aan te pakken.

Het verlagen van je cholesterolgehalte zou in de afval metafoor hetzelfde zijn als dat de gemeente van Amsterdam het afvalprobleem probeert op te lossen door de ratten te verwijderen.

Het wetenschappelijke bewijs dat cholesterol niet de oorzaak is van hart en vaatziekten is te vinden in deze studie.

In deze studie blijkt dat van 1940 mensen de cholesterolwaarden (LDL) voor mensen die wel aan hart en vaatziekten lijden niet anders is dan de cholesterolwaarden (LDL) voor mensen die niet aan hart en vaatziekten lijden.

Er is ook wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat cholesterol niet de oorzaak is van verstopte bloedvaten of aderverkalking (of met een duur woord: atheromatose).

Al in 1936 is het Landé & Sperry niet gelukt om een correlatie te vinden tussen cholesterolgehalte en atheromatose.

Ook in een, in 1962 door Dr. Marek, gepubliceerde studie in 'The American Heart Journal' wordt beschreven dat er geen correlatie gevonden kon worden tussen cholesterol levels en atheromatose in de 106 onderzochte patiënten.

Er is nog een andere grote misvatting over cholesterol.

Veel mensen denk dat je, je het cholesterol-gehalte kunt verlagen als je producten met cholesterol uit je voedingspatroon verwijderd, echter…

#2: Er is geen correlatie tussen de hoeveelheid cholesterol dat je via je voeding binnenkrijgt en de hoeveelheid cholesterol in je bloed.

Ei, lever, kaas, vis, boter en vlees staan bekend om de hoge gehaltes cholesterol die ze bevatten.

Veel dokteren en andere medici raden nog steeds aan deze producten te vermijden omdat ze de kans op hart en vaatziekten zouden verhogen.

Er wordt dus aangenomen dat allereerst: cholesterol in je voeding het cholesterol in je bloed verhoogt.

En ten tweede: dat een hoog cholesterol in je bloed de kans op hart en vaatziekten verhoogt (we hebben zojuist al gezien dat die stelling niet correct is).

Deze aannames worden in de Farmingham Heart Study weerlegt.

De Farmingham Heart Study is de grootste hart studie ooit uitgevoerd.

In de studie worden de voedingspatronen, van maar liefst 15.000 mensen (inwoners van Farmingham, Massachusettes, USA) verdeeld over 3 generaties, en het effect van hun voedingspatroon op hun hart en bloedvaten bestudeerd.

Het onderzoek dat loopt al vanaf 1948 en bestaat uit 1.200 deel-onderzoeken en is de meest complete en meest uitgebreide studie over hart en vaatziekten uit de medische geschiedenis.

De bevindingen van die studie liegen er niet om.

In Archieves Of Internal Medicine (1992) concludeert Dr. Williams Castelli, ex-voorzitter van de Framingham Heart Study: Des te meer verzadigde vetten en cholesterol iemand eet, des te lager het cholesterolgehalte in het bloed is.

Dit betekent dus dat verzadigde vetten en cholesterol in je voeding juist je cholesterol verlagen.

En dat is precies het tegenovergestelde van wat de meeste doctoren en medici adviseren.

Dit brengt ons meteen naar een andere stelling die –ten onrechte- door vele mensen voor waar wordt aangenomen.

De stelling dat dierlijke verzadigde vetten je cholesterolgehalte zouden verhogen.

Het klopt dat verzadigde vetten, verkregen door het gedeeltelijke hydrogenering van onverzadigde vetten (ook wel transvetten genoemd), het cholesterolgehalte in je bloed verhogen, maar dit zijn gèèn natuurlijke of dierlijke verzadigde vetten.

#3: Dierlijke verzadigde vetten verhogen je cholesterol niet

In de studie 'Cardiovascular disease in the Masai' door Mann GV, et al. gepubliceerd in Journal of Atherosclerosis Research, 1964, wordt beschreven hoe een Afrikaanse stam gemiddeld 300 gram aan dierlijk vet per dag eet en één van de laagste cholesterolgehaltes heeft die ooit gemeten zijn in gezonde mensen. Dus uit deze studie kunnen we concluderen dat dierlijke vetten juist cholesterol verlagen.

Het meest verbluffende bewijs komt uit hedendaagse studies van mensen met diabetes en overgewicht (oa. Meckling et al. 2004, Sondike et al. 2003, Westman et al. 2002, Foster et al. 2003, Yancy et al. 2005 en Seshadri et al. 2004).

De patiënten kregen een voedingspatroon voorgeschreven dat weinig koolhydraten en veel vetten bevatte. Tot wel 50% van hun calorie-inname waren verzadigde vetten. Desondanks gebeurde er niets met het totale cholesterol, niets met LDL-cholesterol, in sommige gevallen ging HDL-cholesterol omhoog en in alle gevallen gingen de triglyceriden omlaag.

In het tweede deel van dit artikel leg ik je uit wat LDL, HDL en triglyceriden zijn, maar in het kort is HDL & LDL 'goed' en triglyceriden 'slecht'.

En als je nog meer wetenschappelijke studies bekijkt, kunnen we ook tot de conclusie komen dat…

#4: Verzadigde vetten veroorzaken –in tegenstelling tot wat veel mensen denken- geen hart en vaatziekten

De aanname dat dierlijke verzadigde vetten je cholesterol, en daarmee de kans op hart en vaatziekten zouden verhogen is gebaseerd op een studie die bekent staat als 'The Seven Country Study' van Ancel Keys en zijn collega's gepubliceerd in 1953.

In deze studie wordt 'bewezen' dat vet eten de kans op hart en vaatziekten verhoogt.

Het blijkt echter dan Ancel Keys onderzoek data van 22 landen tot zijn beschikking had, maar slechts de onderzoekdata van de 7 landen gebruikte die zijn hypothese ondersteunde.

In plaats van het de 7 landenstudie, zou het onderzoek dus de 22 landenstudie moeten heten.

En als de data van alle 22 landen gebruikt zou zijn zou A. Keys nooit tot de conclusie gekomen kunnen zijn dat vet eten de kans op hart en vaatziektes verhoogt.

Meneer A. Keys heeft dus behoorlijk gemanipuleerd met de onderzoeksresultaten, door enkel de data te gebruiken die zijn hypothese ondersteunde.

Hij heeft hiermee de hele medische wereld op het verkeerde been gezet.

Deze studie heeft ervoor gezorgd dat doctoren en de medische wereld jarenlang vet eten hebben afgeraden (om zo de kans op hart en vaatziekten te verminderen).

Geheel onterecht!

In de afgelopen decennia zijn er talloze studies geweest die deze conclusie weerlegt hebben.

Onder andere de resultaten uit de Framingham Heart Study geven aan dat de mensen die de meeste verzadigde vetten aten, het slankste lichaam hadden en het meeste bewegelijk waren.

Even een korte samenvatting van de belangrijkste leerpunten:

Er is geen correlatie tussen het cholesterol dat je via je voeding binnenkrijgt en je cholesterolgehalte.

Natuurlijke verzadigde vetten verhogen je cholesterolgehalte niet.

De kans op hart en vaatziekten wordt niet verhoogd door een hoog cholesterolniveau.

De stelling dat voeding met een hoog cholesterol (en de natuurlijke verzadigde vetten) je kans op hart en vaatziekten vergroot is dus niet juist.

Doe je eigen onderzoek

Voordat we iets dieper ingaan op wat cholesterol precies is, wil ik je er nog even op wijzen dat –als je je eigen onderzoek doet- je zeker studies gaat tegenkomen die het tegendeel lijken te bewijzen.

De oorzaak van deze schijnbare tegenspraak is dat de studies vaak niet volledig genoeg zijn uitgevoerd en dus niet representatief zijn.

Een voorbeeld hiervan is de zeven landen studie, die we zojuist besproken hebben.

Hou dus goed in je achterhoofd dat niet alle wetenschappelijke studies voor waar aangenomen kunnen worden.

Het is dan ook nog maar de vraag of de gepubliceerde onderzoeken een eerlijk beeld schetsen.

In dit filmpje zegt Ben Goldacre dat in de medische wereld bij lange na niet alle studies gepubliceerd worden en dat dit selectieproces niet altijd eerlijk verloopt.

Hij zegt dat er vaak een selectie van de studies wordt gemaakt zodat er een bepaald beeld onder de doctoren ontstaat over een bepaald probleem of medicijn, dat gunstig is voor bepaalde industrieën.

Zorg dat je altijd je eigen onderzoek doet voordat je andermans mening overneemt (inclusief die van mij!).

Om je een eigen mening te kunnen formuleren is het belangrijk dat je weet wat cholesterol precies is.

In deel 2 van dit artikel wordt duidelijk beschreven wat cholesterol precies is in wat je kunt doen op het direct te verlagen.

Je kunt het tweede deel van het artikel hier vinden.

Wat vind je ervan dat ze ons jaren lang een verkeerd beeld over cholesterol hebben voorgehouden?

Bonus sectie: (voor mensen met overgewicht)

Uiteindelijk gaat het jou er natuurlijk om dat je een zo gezond mogelijk leven leidt en dat je de kans op de levensgevaarlijke hart en vaatziektes verkleint.

In de Farmingham Heart Study waar ik eerder in dit artikel naar refereerde blijkt dat niet een hoog cholesterol de kans op hart en vaatziekten verhoogt, maar dat die kans juist verhoogt wordt door overgewicht.

Als jij overgewicht hebt is het belangrijk dat je daar zo snel mogelijk vanaf komt, want elke dag telt.

Onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen wijst uit dat niet alleen je hoeveelheid overgewicht de kans op overlijden verhoogt, maar ook de duur van het overgewicht (ook al is het maar een paar kilo).

Bron: http://www.jasperalblas.nl/cholesterol-leugens/

Deel 2:

Direct Je Cholesterol Verlagen – Gezond, Snel & Veilig

Direct Je Cholesterol Verlagen – Gezond, Snel & Veilig

In het eerste deel van dit artikel heb je geleerd dat:

(1) Cholesterol niet de oorzaak is van aderverkalking en hart en vaatziekten.

(2) Cholesterol uit voedsel geen negatieve invloed heeft op je cholesterolgehalte (percentage cholesterol in je bloed).

(3) Natuurlijke/dierlijke verzadigde vetten ook geen negatieve invloed hebben op je cholesterolgehalte.

(4) Je cholesterol in je bloed verlagen zeer gezond is mits je dat op de correcte manier doet.

Als je dit artikel leest en de aanbevelingen overneemt, zul je:

Direct je cholesterol verlagen

Begrijpen hoe LDL cholesterol & HDL cholesterol werken

Niet meer in de valkuil van de grote multinationals trappen en Zelf kunnen bepalen welk eten gezond en niet gezond voor je is.

Als je dit artikel niet leest en toepast dan zul je jouw kans op hart en vaatziekten vergroten, blijven kampen met gezondheidsproblemen zoals overgewicht en blijven kampen met welvaartsziektes zoals diabetes.

Om te begrijpen hoe je het snelst en gezondst je cholesterol kunt verlagen is het belangrijk dat je precies weet wat cholesterol is en hoe het werkt.

Cholesterol & cholesterol verlagen

Cholesterol is een klein wasachtig vetmolecuul.

Cholesterol is één van de belangrijkste stoffen in je lichaam.

Cholesterol zorgt ervoor dat het membraan van je cellen (de celwand) waterdicht is.

Hierdoor kunnen reacties in de cel gescheiden blijven van de omgeving en andersom zullen de reacties buiten de cel niet de processen in de cel beïnvloeden.

Als je te weinig cholesterol in je lichaam hebt, dan wordt er door je lever extra cholesterol aangemaakt (daarom heeft weinig cholesterol eten geen zin als je je cholesterol wilt te verlagen).

Alle cellen in je lichaam bevatten cholesterol als essentieel onderdeel. Cholesterol assisteert bij de werking van belangrijke hormonen zoals oestrogeen, testosteron, cortisol en DHEA.

Cholesterol is nodig om zonlicht om te zetten in vitamine D.

Zonlicht is de enige natuurlijke manier waarop we voldoende vitamine D kunnen binnen krijgen.

Een tekort aan cholesterol zou dus kunnen leiden tot een gevaarlijk vitamine-D-tekort.

Je kunt simpelweg niet leven zonder cholesterol.

Om de werking van cholesterol goed te begrijpen, gaan we even iets dieper in op de biochemie van je lichaam (laat je niet van de wijs brengen door de moeilijke termen).

Zoals ik hierboven al schreef, lost cholesterol niet op in water.

Cholesterol kan daarom niet zomaar in de bloedbaan vervoerd worden.

Om cholesterol wel door je bloedbaan te kunnen vervoeren, maakt je lichaam gebruik van lipoproteïnes.

De lipoproteïnes zijn voor een deel eiwitten en voor een deel lipiden.

Hiermee maken ze cholesterol oplosbaar in het water van je bloedbaan.

Lipoproteïnes komen in een aantal verschillende vormen voor.

Om te begrijpen hoe cholesterol werkt hoeven we alleen te kijken naar de lipoproteïnes VLDL, LDL en HDL.

VLDL staat voor 'very low density lipoproteïne'

LDL staat voor 'low density lipoproteïne' en

HDL staat voor 'high density lipoproteïne'.

Elk van deze verschillende vormen transporteert een bepaald percentage cholesterol en een bepaald percentage triglyceriden en andere vetten door de bloedbaan naar de weefsels in je lichaam.

VLDL transporteren triglyceriden van de lever naar weefsels door het hele lichaam.

LDL transporteren voor een deel triglyceriden en voor een deel cholesterol van de lever naar weefsels in het lichaam.

HDL transporteren cholesterol van de weefsels (incl. de slagaderwanden) weer terug naar de lever.

Ongeveer 60 tot 80% van het cholesterol in je bloed wordt vervoerd door de LDL.

15 tot 20% wordt vervoerd door HDL (het overige percentage door de minder bekende lipoproteïnes).

LDL en HDL vervullen allebei dus essentiële lichaamsfuncties.

Toch staat LDL bij veel mensen –onterecht- bekend als 'slecht' cholesterol en HDL als 'goed' cholesterol.

Het klopt dat een lage HDL/LDL-ratio (dus weinig HDL en veel LDL), een risicofactor is voor hart en vaatziekten.

Dit betekent dat mensen met een lage HDL/LDL-ratio een grotere kans hebben op hart en vaatziekten dan mensen met een hoge HDL/LDL-ratio.

Echter het feit dat een lage HDL/LDL-ratio een risicofactor is, is heel wat anders dan dat deze lage cholesterolratio de oorzaak is van de hart en vaatziekten.

Dit is namelijk niet het geval.

Het verlagen van je cholesterol hoef je dus niet te doen om alleen het cholesterol te verlagen (dan bestrijd je alleen het symptoom en niet de oorzaak).

Je cholesterol verlagen moet je doen omdat dit zorgt voor positieve effecten op je gezondheid.

Waarom staat LDL bekend als 'slecht'?

Ongezonde gewoontes zoals roken, gewicht aankomen, weinig bewegen en hoge bloeddruk zorgen ervoor dat het LDL-percentage in je bloed stijgt of het HDL-percentage in je bloed daalt.

Daarmee verlaagt het altijd je HDL/LDL-ratio.

Niet de lage ratio is dus de oorzaak, maar de slechte leefgewoontes.

Waarom staat HDL bekend als 'goed'?                                                                                  

Gezonde gewoontes zoals veel bewegen, weinig stress, afvallen en een lage bloeddruk zorgen ervoor dat het LDL-percentage in je bloed daalt of het HDL-percentage in je bloed stijgt.

Daarmee verhoog je altijd je HDL/LDL-ratio.

Het is dus niet de hogere ratio die de oorzaak is van de verlaagde kans op hart en vaatziekten maar het is een gevolg van de gezonde leefgewoontes.

Mensen met suikerziekte bijvoorbeeld hebben vaak een lage HDL/LDL-ratio.

LDL is op zichzelf dus niet slecht en HDL is op zichzelf dus niet goed, ze zijn beide neutraal. Een lage HDL/LDL-ratio is een soort alarmbel voor een ongezonde levensstijl.

Is LDL toch slecht?

Een laatste punt over oxidatie

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, vervoeren de lipoproteïnes (VLDL, LDL & HDL) het cholesterol door je lichaam.

Dit werkt allemaal uitstekend in harmonie zolang het gehalte aan triglyceriden in je bloed niet te hoog wordt.

Als het gehalte aan triglyceriden in je bloed te hoog wordt, worden er extra VLDL aangemaakt om de extra lading aan te kunnen.

Dit zorgt ervoor dat een aantal VLDL transformeren naar een kleinere compactere vorm van LDL.

Deze kleine compacte vorm van LDL kan verstrikt raken tussen de kleine ruimtes tussen de cellen in de wanden van je bloedvaten en kan hier gaan oxideren (=reageren met zuurstof).

De oxidatie van deze kleine compacte LDL veroorzaakt kleine ontstekingen in je bloedvaten.

Dit leidt ertoe dat je immuunsysteem macrofagen naar de plek gaat sturen om de geoxideerde kleine compacte LDL op te ruimen.

De overweldigende hoeveelheid van kleine compacte LDL zorgt ervoor dat de macrofagen omgezet worden in schuimcellen.

Deze schuimcellen binden zich aan de binnenkant van de bloedvaten en door het opnemen van meer en meer LDL verstoppen ze op den duur het gehele bloedvat.

En dat noemen wij aderverkalking.

Het probleem is dus niet de LDL, maar het teveel aan triglyceriden en het tekort aan antioxidanten zoals vitamine C, vitamine E, CoQ10 en betacaroteen.

Het teveel aan triglyceriden in je bloed komt door de grote hoeveelheden koolhydraten en bewerkte vetten (zoals transvetten en onstabiele meervoudig onverzadigde vetten) die we tegenwoordig consumeren.

Het tekort aan antioxidanten in je bloed komt door de afname van natuurlijk antioxidanten zoals vele groenten, fruit, noten en zaden in ons voedingspatroon.

De oplossing – cholesterol verlagen op de juiste manier

Je weet nu een hele hoop over cholesterol, cholesterol verlagen, aderverkalking en hart en vaatziekten. Ik hoop dat je hebt gezien dat het verlagen van je cholesterolinname en je inname van natuurlijk verzadigde vetten niet de oplossing is voor een lagere kans op hart en vaatziekten – en op een gezonder leven.

Maak je geen zorgen als je niet alles helemaal begrepen hebt.

Als autobestuurder hoef je ook niet precies te weten hoe een auto werkt om erin te rijden.

Zo hoef je, als je cholesterol wilt verlagen, ook niet precies te weten hoe je hele lichaam werkt.

Het verlagen van de kans op hart en vaatziekten doe je door je beweegpatroon, je algehele levensstijl en je voedingspatroon op de volgende manier aan te passen:

Je beweegpatroon verbeteren doe je door dagelijks minimaal 30 minuten te lopen of te fietsen en je af en toe kort en intens in te spannen (zie KEI training).

Kijk uit met langdurige cardio-sporten zoals hardlopen.

Deze zorgen voor slijtage aan je gewrichten en chronische verhoging van het stresshormoon cortisol.

Je algehele levensstijl verbeteren doe je door genoeg te slapen, goede sociale contacten op te bouwen en je chronische stressniveau te verminderen.

Je voedingspatroon verbeteren doe je door minder koolhydraten (voornamelijk suiker, granen en alcohol) te eten/drinken en meer gezonde vetten en eiwitten te eten/drinken.

Zie www.jasperalblas.nl voor meer informatie hierover.

Bonus sectie: (voor mensen met overgewicht)

Cholesterol is niet de oorzaak van hart en vaatziekten… Overgewicht is de oorzaak.

Afvallen door een gezonde levensstijl verhoogt je HDL/LDL-ratio (bron), LDL cholesterol verlagen en HDL cholesterol verhogen.

En deze hoge ratio zorgt voor een afname van de kans op hart en vaatziekten.

Afvallen is dus zeer gezond.

Zoals je hier kunt lezen, kun je afvallen door minder koolhydraten en meer gezonde vetten  te eten (niet door calorieën tellen!).

Deze gezonde vetten zitten onder andere in dierlijke producten zoals scharrelei, koudwatervis en grasgevoerd vlees.

Dat zijn precies de producten die de traditionele (en onjuiste) voorlichting over cholesterol, je verbieden om te eten.

Daarom is het zo gevaarlijk om het traditionele voedingspatroon, om je cholesterol te verlagen, te volgen.

Dit leidt tot gewichtstoename en daarmee tot een verhoging van de kans op allerlei ziektes.

Om dit proces zo snel mogelijk om te draaien, en succesvol te gaan afvallen, heb ik voor jou Jasper's boodschappenlijst ontwikkeld.

Op deze boodschappenlijst vind je enkel producten die jou op een efficiënte manier snel en gezond helpen afvallen – zodat je de kans op hart en vaatziekten doet verminderen.

Bron: http://www.jasperalblas.nl/cholesterol-verlagen/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Cholesterol is niet dodelijk

Vet heeft een slechte naam en dierlijk vet al helemaal.

Beide (vermoedelijk) grotendeels ten onrechte.

Vet zou heel slecht zijn voor hart en bloedvaten en dat zou voor dierlijk vet extra gelden en voor plantaardig vet veel minder.

Om met dat laatste te beginnen: het is zeer de vraag of plantaardig vet beter is dan dierlijk vet, schrijven onderzoekers van US National Institutes of Health, een van de meest vooraanstaande onderzoekscentra van de VS.

Het bewijs wordt onder meer geleverd door een oud onderzoek. bijna 10.000 patiënten van psychiatrische instellingen werden lang gevolgd.

Aangezien er voor hen wordt gezorgd kon precies worden bijgehouden wat ze aten.

Een deel kreeg voedsel met plantaardig vet, een ander deel met dierlijk vet.

Het leidde inderdaad tot een lager cholesterolgehalte, zoals verwacht. Maar ze gingen vaker dood.

Er zijn andere onderzoeken die ook aannemelijk maken dat cholesterol veel minder gevaarlijk is en plantaardig vet niet beter

Het is te vroeg om nu plantaardig vet te mijden, maar het is wel de vraag hoeveel invloed vet überhaupt op je gezondheid heeft, zeggen de onderzoekers.

En alle aandacht voor cholesterol is mogelijk ook zwaar overdreven. Van cholesterol ga je niet dood.

Het veroorzaakt geen hartziekten, zeggen de onderzoekers.

De kans dat die wetenschappelijke doorbraak zomaar tot andere behandelingen gaat leiden is klein.

Wereldwijd verdient de farma-industrie 20 miljard per jaar aan cholesterolverlagers.

Bovenstaand stuk komt uit het gezaghebbende Britse tijdschrift British Medical Journal.

Maar u ziet het zelf: ook zij concluderen: er wordt nog teveel geld aan de statines verdiend, dus het zal nog wel even duren aleer het algemeen geaccepteerd zal worden dat cholesterol veilig is.

Hiermee wordt dus  ook weer min of meer gezegd dat de cardiologen en artsen eigenlijk tegen (véél) beter weten in, blijven beweren dat cholesterol dé oorzaak is van hart- en vaataandoeningen.

Hetgeen dus gewoon Leugens zijn.

Het is toch van de gekke, dat vele miljoenen mensen braaf hun statines slikken op een op grote misverstanden, misleidingen, leugens, gebaseerde aanname dat cholesterol gevaarlijk is?

Iets wat een zeer waardevolle stof, misschien behorende tot de meest waardevolle stof, in ons lichaam, wordt geacht dodelijk te kunnen zijn?

Hoe kom je erop?

Dat is niets minder dan een ontkenning van de volmaaktheid van ons hele interne systeem.

Zonder cholesterol gaan we dood.

Heel simpel.

Nogmaals: des te hoger het cholesterol des te gezonder men is.

Zowel lichamelijk maar zeker ook geestelijk!

Ga daar niet aan klooien met pillen.

Ik neem mijzelf als voorbeeld:  Maak lange dagen, sta om 05.00 uur op, werk tot ca 21:00. Doe alles met veel plezier (meestal).

Zonder mijn, in de ogen van de arts, veeeeel te hoge cholesterol, zou ik dit niet al meer dan 40 jaar kunnen volhouden. 

Ik meet af en toe mijn waardes: Mijn totaalcholesterol komt vrijwel nooit onder de 9. Maar daar gaat het niet om.

Het gaat om het totale plaatje.

En dat is altijd goed.

Altijd goed in verhouding. 

En ik eet veel vet.

Ben gék op vet.

Het is de brandstof voor mijn motor. (bekentenis: eet soms als ontbijt een speltbroodje met mayo. stttttt niet verder vertellen, hoor)

Doordat mijn cholesterol hoog is, zijn de andere waardes ook goed.

Logisch, want het cholesterol zorgt ervoor dat alle belangrijke mineralen goed worden verwerkt.

Zodra er van buitenaf wordt ingegrepen met statines, wordt de gehele gezondheid ondermijnd.

Gevolgen van gebruik van Statines:

1.     Gewrichts/spierpijnen

2.     Veel grotere kans op diabetes type 2

3.     Geestelijke verwardheid

4.     Geheugenproblemen

5.     Prostaatproblemen

6.     Huidaandoeningen

7.     Jeuk t.g.v. verstoorde leverwerking

8.     Hoogstwaarschijnlijk, vrijwel zeker, wordt de weg naar dementie aangelegd.

9.     Door de kunstmatige verlaging wordt de basis gelegd voor een aantal ernstige ziektes waaronder kanker.

U ziet: door de invloed van dat ene pilletje blijven de artsen aan het werk.

Statines? Loop er met een grote boog omheen!

Ook al dreigt uw arts met de meest erge kwalen tot aan de dood (is geen kwaal) toe: laat ie ze zelf maar slikken.

Hij heeft 100% ongelijk!

Nieuwe richtlijnen:

Hieronder even de nieuwe richtlijnen:

Het totaalcholesterol mag nu zitten tussen de 4.12 en de 7.12

Dat is dus flink opgetrokken. Dit zijn dus de officiële referentiekaders! Uw arts moet hiervan op de hoogte zijn.

Natuurlijk vindt deze het maar niets als u als patiënt hem hiermee confronteert.

Tenzij hij natuurlijk er in meegaat, maar dat zijn er dus nog maar weinig.

Bron: Gerrit Onrust

zaterdag 27 juli 2019