Kunstmatige Zoetstoffen Stoppen

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Voedsel___Gezondheid/Suiker__vet___Co/Zoetstoffen/2017_FOODWATCH_zoetstof_460x200.jpg

 

Wat is het probleem?

In steeds meer producten worden kunstmatige zoetstoffen gestopt.

Deze zoetstoffen zijn veilig bevonden door de Europese voedselautoriteit EFSA.

 

Maar veilig is iets anders dan gezond.

En daar hebben zowel EFSA als ook de Nederlandse Gezondheidsraad niet naar gekeken.

 

Wetenschappers van Harvard en de Franse voedselautoriteit ANSES hebben dit wl onderzocht en komen tot de conclusie dat er nog veel onbekend is over de gezondheids-gevolgen van deze zoetstoffen.

 

Harvard geeft aan dat deze zoetstoffen mogelijk, net als de suiker die ze vervangen, kunnen leiden tot overgewicht en suikerziekte (diabetes type 2) en ontraadt kinderen ronduit frisdranken met zoetstoffen te consumeren.

 

ANSES geeft aan dat er geen overtuigend bewijs is dat de overstap van suiker naar zoetstoffen het risico op overgewicht en diabetes verlagen.

Extra zorgvuldigheid is vereist nu wetenschappers waarschuwen dat onderzoeken met positieve uitkomsten voor zoetstoffen vrijwel allemaal gefinancierd zijn door de voedings-industrie.

 

Minder suiker in ons eten is absoluut nodig.

Zo heeft bijna de helft van de Nederlanders (43%) overgewicht.

Mede hierdoor komen er wekelijks in Nederland 1.200 mensen met diabetes type 2 bij.

De tijd dringt dus.

 

Goed dus dat de overheid aanstuurt op minder suiker in producten.

Maar het overheidsbeleid laat na te kijken naar wat daarvoor goede alternatieven zijn.

Hierdoor kiezen voedingsfabrikanten vaak voor de makkelijkste weg: ze vervangen suiker door zoetstoffen.

 

Dit terwijl het dus goed zou kunnen dat dit de grote problemen met obesitas en diabetes niet oplost.

Dan moeten we straks wellicht vaststellen dat er kostbare jaren verloren zijn gegaan in het gezonder maken van onze voeding.

 

Wat wil foodwatch

Daarom wil foodwatch een time-out in de opmars van kunstmatige zoetstoffen in ons voedsel.

Er moet zo snel mogelijk onafhankelijk onderzoek komen naar de daadwerkelijke gezondheidseffecten van kunstmatige zoetstoffen.

 

Bij dit onderzoek moet rekening gehouden worden met de mogelijke belangenverstrengeling bij door de voedingsindustrie gefinancierd onderzoek.

Totdat duidelijkheid is over de gezondheidseffecten van kunstmatige zoetstoffen, moet het beleid gericht worden op het minder zoet maken van producten.

 

Bron:

https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/suiker-vet-co/kunstmatige-zoetstoffen/

 

vrijdag 26 maart 2021